Захід

2.7.1.3.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, з наведенням статистичних, економічних та інших даних, а також відповідних пропозицій щодо запобігання ідентифікованим корупційним ризикам, а також щодо підвищення прозорості та ефективності процедур зазначених закупівель

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

31.05.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.7.1.3. Особливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, встановлені таким чином, щоб запобігти корупційним ризикам

Вирішення Проблеми:

2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів

Строки виконання:

01.03.2023 - 31.05.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України
співвиконавці:
Національне агентство з питань запобігання корупції

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.3.1 Державної антикорупційної програми на період 2023-2025 роки Міністерством охорони здоров'я України підготовлено аналітичний звіт щодо оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії.

Результати моніторингу (щоквартально):

10.08.2023:
Захід виконано вчасно і повністю