Прогрес виконання заходів станом на 05.03.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
4 1
5
Виконано Виконано частково
Виконано заходів (повністю та частково) - 5 ( 100%)

Оцінка досягнення ОСР (%)

0 0% 100%

Заходи — 5

2.7.1.3.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, з наведенням статистичних, економічних та інших даних, а також відповідних пропозицій щодо запобігання ідентифікованим корупційним ризикам, а також щодо підвищення прозорості та ефективності процедур зазначених закупівель

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

2.7.1.3.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.7.1.3.1, та його обговорення за участю заінтересованих осіб

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

2.7.1.3.3. Розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.7.1.3.1 (у разі потреби)

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

2.7.1.3.4. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 2.7.1.3.3 (у разі потреби)

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

2.7.1.3.5. Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 2.7.1.3.3 (у разі потреби)

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

Індикатори — 2

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 90%

оприлюднено аналітичний звіт за результатами оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, в якому наведено пропозиції щодо запобігання ідентифікованим корупційним ризикам, а також щодо підвищення прозорості та ефективності процедур закупівель

2
0 10%

набрали чинності зміни до нормативно-правових актів, які стосуються особливостей закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії. з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 1 пункту 2.7.1.3

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)