Захід

2.7.1.3.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.7.1.3.1, та його обговорення за участю заінтересованих осіб

Статус заходу:

Виконано частково

Фактична дата виконання:

30.06.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.7.1.3. Особливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, встановлені таким чином, щоб запобігти корупційним ризикам

Вирішення Проблеми:

2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів

Строки виконання:

01.05.2023 - 30.06.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України
співвиконавці:
Національне агентство з питань запобігання корупції

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

обговорення проведено та оприлюднено його результати

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.3.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що "за результатами громадського обговорення зауважень та пропозицій до аналітичного звіту щодо оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, не надходили. Звіт за результатами громадського обговорення опубліковано на офіційному вебсайті МОЗ в розділі "Громадське обговорення".

Разом із тим, з огляду на те, що громадське обговорення не було проведено у формі публічних консультацій констатувати повне виконання вказаного заходу неможливо.

Для виконання заходу необхідно провести обговорення аналітичного звіту у форматі публічної дискусії із запрошенням до участі у ньому заінтересованих органів влади, неурядових організацій та міжнародних організацій, які працюють над питанням запобігання корупції та мінімізації ризиків у діяльності Міністерства.

Результати моніторингу (щоквартально):

12.02.2024:
Захід виконано вчасно, але частково
10.08.2023:
Захід виконано вчасно, але частково