Захід

2.7.1.3.4. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 2.7.1.3.3 (у разі потреби)

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

30.09.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.7.1.3. Особливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, встановлені таким чином, щоб запобігти корупційним ризикам

Вирішення Проблеми:

2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів

Строки виконання:

01.08.2023 - 30.09.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.3.4. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що відповідно до результатів аналітичного дослідження, зазначеного у пп. 2.7.1.3.1 розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів, не передбачено, у зв'язку з чим громадське обговорення не проводилось.

Результати моніторингу (щоквартально):

07.11.2023:
Захід виконано вчасно і повністю

Ключові джерела оцінки: