Захід

2.7.1.3.3. Розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.7.1.3.1 (у разі потреби)

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

27.07.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.7.1.3. Особливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, встановлені таким чином, щоб запобігти корупційним ризикам

Вирішення Проблеми:

2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів

Строки виконання:

01.06.2023 - 31.07.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

проекти нормативно-правових актів оприлюднено для проведення громадського обговорення

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.3.3. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки за результатами проведеного аналітичного дослідження щодо оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, Міністерством охорони здоров'я України констатовано відсутність потреби розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів.

Результати моніторингу (щоквартально):

09.08.2023:
Захід виконано вчасно і повністю

Ключові джерела оцінки: