Відгук громадськості

Захід

2.1.4.2.1. Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту з рекомендаціями щодо визначення категорій справ, які можуть розглядатись он-лайн незалежно від місцезнаходження сторін і суду

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

22.02.2024

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.1.4.2. Забезпечено здійснення електронного судочинства, зокрема шляхом запровадження можливості розгляду он-лайн певних категорій справ незалежно від місцезнаходження сторін і суду, що, зокрема, сприяє рівномірному розподілу справ між судами і суддями

Вирішення Проблеми:

2.1.4. Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя

Строки виконання:

01.01.2024 - 29.02.2024

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство юстиції України
співвиконавці:
Міністерство цифрової трансформації України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

аналітичний звіт оприлюднено

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Міністерство юстиції України повідомило, що підготовлено аналіз стосовно визначення категорій справ, які можуть розглядатись он-лайн незалежно від місцезнаходження сторін і суду у межах проведення моніторингу впровадження та аналізу ефективності прийнятих нормативно-правових актів. Результати аналізу включено у "Моніторинговий звіт 2023", що оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (розділ І, проблема 1 блоку "Судоустрій та судочинство").

Результати моніторингу (щоквартально):

09.05.2024:
Захід виконано вчасно і повністю
07.02.2024:
Виконання заходу не розпочато

Ключові джерела оцінки:

1. Міністерство юстиції України: Моніторинговий звіт 2023

Додаткові джерела інформації: