Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
2 1 3 2
8
Виконано Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 2 ( 25%)

Заходи — 8

2.1.4.2.1. Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту з рекомендаціями щодо визначення категорій справ, які можуть розглядатись он-лайн незалежно від місцезнаходження сторін і суду

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.1.4.2.2. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, наведених в аналітичному звіті, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.1.4.2.3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено здійснення судового розгляду он-лайн незалежно від місцезнаходження сторін і суду для окремих категорій справ відповідно до рекомендацій, наведених в аналітичному звіті, зазначеному у підпункті 2.1.4.2.1

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.1.4.2.4. Проведення аудиту поточного стану інформаційних технологій в судах, а також оцінка їх відповідності поточним завданням судочинства. У результаті аудиту повинна бути визначена оцінка поточних рішень відповідно до найкращої міжнародної практики та економічної ефективності діючої інфраструктури, а також надані рекомендації щодо подальшого розвитку та трансформації архітектури ІТ-систем судової влади

Головний виконавець: Державна судова адміністрація України

2.1.4.2.5. Оцінка незалежною експертною організацією результатів використання коштів для створення та вдосконалення сервісів та модулів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

Головний виконавець: Державна судова адміністрація України

2.1.4.2.6. Розроблення та затвердження функціональних вимог для забезпечення реалізації повного функціоналу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (подальшого вдосконалення сервісів і модулів)

Головний виконавець: Державна судова адміністрація України

2.1.4.2.7. Розроблення програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування, необхідних для забезпечення реалізації повного функціоналу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за участю визначених за результатами конкурентних та прозорих публічних закупівель постачальників / виконавців (у тому числі щодо розширення функціоналу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з урахуванням положень процесуального законодавства та щодо забезпечення судів засобами інформатизації (серверним, мережевим та комп’ютерним обладнанням, зокрема сканерами)

Головний виконавець: Державна судова адміністрація України

2.1.4.2.8. Розроблення та затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, яке визначає порядок функціонування та застосування усіх підсистем (модулів)

Головний виконавець: Вища рада правосуддя

Індикатори — 4

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 10%

оприлюднено аналітичний звіт з рекомендаціями щодо визначення категорій справ, які можуть розглядатися он-лайн, незалежно від місцезнаходження сторін і суду

2
0 / 35%

набрав чинності закон, яким передбачено здійснення судового розгляду он-лайн незалежно від місцезнаходження сторін і суду для окремих категорій справ відповідно до рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті

3
0 / 40%

реалізовано всі визначені законом функції Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

4
0 / 15%

щонайменше 80 відсотків фахівців у сфері правосуддя оцінюють, що:
а) здійснення судового розгляду он-лайн незалежно від місцезнаходження сторін і суду для окремих категорій справ застосовується у всіх категоріях справ, де це є обґрунтованим та доцільним (5 відсотків);
б) здійснення судового розгляду он-лайн незалежно від місцезнаходження сторін і суду для окремих категорій справ здійснюється без шкоди правам та законним інтересам учасників таких проваджень (5 відсотків);
в) Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система виконує в повному обсязі усі функції, які визначені для неї законом (5 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)