Відгук громадськості

Захід

3.3.1.2.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким з урахуванням результатів аналітичного дослідження, предметом якого є санкції за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення (їх пропорційність, адекватність виду кримінального правопорушення, ефективність та забезпечення стримуючого ефекту):
1) удосконалено нормативно-правове регулювання санкцій за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення;
2) збільшено розмір штрафів у санкціях окремих корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень з урахуванням ступеня їх суспільної небезпеки;
3) чітко та однозначно передбачена можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро;
4) посилено кримінальну відповідальність за підкуп свідка з тим, щоб це кримінальне правопорушення не належало до категорії кримінальних проступків, у зв’язку з його вчиненням були можливими екстрадиція, спеціальна конфіскація;
5) закріплено можливість застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у разі вчинення всіх діянь, криміналізації яких вимагає Конвенція ООН проти корупції

Статус заходу:

Не виконано

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.1.2. Санкції за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень є пропорційними і такими, що мають значний забезпечувальний і превентивний ефект, жодне з корупційних кримінальних правопорушень не належить до категорії кримінальних проступків

Вирішення Проблеми:

3.3.1. Окремі положення кримінального законодавства, які стосуються кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення, суперечать міжнародним стандартам у цій сфері, не узгоджені між собою та з положеннями кримінального процесуального законодавства і Закону. Як наслідок, у значній частині випадків особи, що вчинили корупційні кримінальні правопорушення, звільняються від кримінальної відповідальності та/або покарання

Строки виконання:

01.05.2023 - 31.10.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції
співвиконавці:
Національне антикорупційне бюро

Джерела фінансування:

державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги

Обсяги фінансування (тис. грн.):

202,6 (КПКВК 6331030)

Показник виконання:

проект закону подано до Верховної Ради України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Продовжується аналітичне дослідження основних проблем у цій сфері, вирішення яких буде покладено в основу положень законопроекту.

Результати моніторингу (щоквартально):

09.05.2024:
Захід не виконано
01.02.2024:
Захід не виконано
09.11.2023:
Прогрес виконання заходу наявний
09.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: