Відгук громадськості

Захід

3.3.4.2.1. Підготовка аналітичного звіту щодо доцільності подальшого звуження предметної підсудності Вищого антикорупційного суду через збільшення розміру предмета злочину або завданої ним шкоди

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

02.02.2024

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.4.2. Звужено предметну підсудність Вищого антикорупційного суду через збільшення розміру предмета злочину або завданої ним шкоди

Вирішення Проблеми:

3.3.4. Загальна динаміка розгляду судами справ про корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення є низькою. Відсутня усталена практика розгляду кримінальних проваджень цієї категорії. Мають місце непоодинокі випадки зловживання учасниками судового процесу процесуальними правами

Строки виконання:

01.11.2023 - 31.01.2024

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Підготовлено та оприлюднено аналіз щодо доцільності подальшого звуження предметної підсудності Вищого антикорупційного суду через збільшення розміру предмета злочину або завданої ним шкоди, який міститься в Моніторинговому звіті Міністерства юстиції України за 2023 рік.

Результати моніторингу (щоквартально):

14.05.2024:
Захід виконано невчасно та повністю
13.02.2024:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

1. Міністерство юстиції України: Моніторинговий звіт за 2023

Додаткові джерела інформації: