Відгук громадськості

Захід

2.6.4.1.3. Проведення аудиту наявної житлової черги військовослужбовців, щоб усунити прогалини, верифікувати дані та наповнити цифрову автоматизовану систему, під час якого досліджено та визначено:
1) рівень забезпечення військовослужбовців;
2) організаційні недоліки в управлінні чергою;
3) ефективні і неефективні механізми задоволення житлових потреб військовослужбовців

Статус заходу:

Виконано частково

Фактична дата виконання:

30.06.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.6.4.1. Проведено аудит існуючої житлової черги військовослужбовців; функціонує повністю автоматизована система управління чергами на житло, завдяки якій забезпечення ним військовослужбовців відбувається прозоро та відповідно до черговості

Вирішення Проблеми:

2.6.4. Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців

Строки виконання:

01.03.2023 - 30.06.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство оборони України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

аудит проведено та оприлюднено звіт

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Проведено аудит наявної житлової черги військовослужбовців, за його результатами складено звіт. В цілому звіт за результатами аудиту відображає інформацію про:

- рівень забезпечення військовослужбовців та організаційні недоліки в управлінні чергою (стр. 12-13 Звіту); - організаційні недоліки в управлінні чергою (стр. 8 - 12, 13 - 14 Звіту);

- неефективні механізми задоволення житлових потреб військовослужбовців (стр. 8 -12 Звіту).

Водночас у Звіті не відображені ефективні механізми задоволення житлових потреб військовослужбовців. Оскільки показник виконання цього заходу включає не тільки проведення аудиту, але й оприлюднення звіту, зазначене обумовлює результат моніторингу виконання заходу як такого, що був виконаний частково.

Результати моніторингу (щоквартально):

13.02.2024:
Захід виконано вчасно, але частково
15.11.2023:
Захід виконано вчасно, але частково
15.08.2023:
Захід виконано вчасно, але частково

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: