Прогрес виконання заходів станом на 30.05.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1 3
4
Виконано частково Не виконано
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 25%)

Заходи — 4

2.6.4.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок управління цифровою автоматизованою системою квартирного обліку військовослужбовців, який передбачає:
1) визначення відповідального органу за адміністрування автоматизованої системи обліку руху черги;
2) запровадження автоматизованого руху черги та публічного доступу до неї; запровадження автоматичного розрахунку площі житла;
3) створення реєстру військовослужбовців, які отримали житло

Головний виконавець: Міністерство оборони України

2.6.4.1.2. Створення цифрової автоматизованої системи квартирного обліку військовослужбовців

Головний виконавець: Міністерство оборони України

2.6.4.1.3. Проведення аудиту наявної житлової черги військовослужбовців, щоб усунити прогалини, верифікувати дані та наповнити цифрову автоматизовану систему, під час якого досліджено та визначено:
1) рівень забезпечення військовослужбовців;
2) організаційні недоліки в управлінні чергою;
3) ефективні і неефективні механізми задоволення житлових потреб військовослужбовців

Головний виконавець: Міністерство оборони України

2.6.4.1.4. Проведення громадського обговорення результатів аудиту, зазначеного у підпункті 2.6.4.1.3, з метою визначення шляхів усунення недоліків наявної житлової черги через запуск цифрової автоматизованої системи квартирного обліку

Головний виконавець: Міністерство оборони України

Індикатори — 4

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 40%

набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України про порядок управління цифровою автоматизованою системою квартирного обліку військовослужбовців, яка передбачає:
а) визначення відповідального структурного підрозділу Міноборони за адміністрування автоматизованої системи обліку руху черги (10 відсотків);
б) автоматизований рух черги та публічний доступ до неї (10 відсотків);
в) запровадження автоматичного розрахунку площі житла, право на отримання якої має військовослужбовець, який перебуває у черзі
(10 відсотків);
г) створений реєстр військовослужбовців, які отримали житло (10 відсотків)

2
0 / 35%

створена цифрова автоматизована система наповнення, ведення та управління квартирного обліку військовослужбовців, що передбачає:
а) автоматизований рух черги та публічний доступ до неї за допомогою офіційного вебсайту Міноборони (20 відсотків);
б) запровадження автоматичного розрахунку площі житла, право на отримання якої має військовослужбовець, який перебуває у черзі
(15 відсотків)

3
0 / 15%

проведено аудит існуючої житлової черги військовослужбовців у цифровій автоматизованій системі, під час якого досліджено та визначено:
а) рівень забезпечення військовослужбовців (5 відсотків);
б) організаційні недоліки в управлінні чергою (5 відсотків);
в) ефективний та неефективний механізм задоволення житлових потреб військовослужбовців (5 відсотків)

4
0 / 10%

за результатами експертного опитування встановлено, що:
а) понад 75 відсотків фахівців у сфері оборони оцінюють рівень ефективності автоматизованої системи квартирного обліку як високий або дуже високий (10 відсотків);
б) понад 50 відсотків фахівців у сфері оборони оцінюють рівень ефективності автоматизованої системи квартирного обліку як високий або дуже високий (7 відсотків);
в) понад 25 відсотків фахівців у сфері оборони оцінюють рівень ефективності автоматизованої системи квартирного обліку як високий або дуже високий (4 відсотки)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)