Відгук громадськості

Захід

2.6.4.2.1. Розроблення проекту наказу про затвердження Концепції забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, якою передбачено:
1) запровадження нових механізмів задоволення житлових потреб військовослужбовців, зокрема державні кредитні програми на будівництво, іпотечні та лізингові програми;
2) здійснення пріоритетних заходів скорочення черги серед таких напрямів, як будівництво, придбання, реконструкція, грошова компенсація, іпотека тощо;
3) запровадження цифрової автоматизованої системи обліку військовослужбовців для отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення;
4) складення переліку об’єктів незавершеного будівництва та вирішення питання їх добудови;
5) проведення всіх закупівель житла для військовослужбовців без винятку з використанням електронного майданчика закупівель Prozorro

Статус заходу:

Виконано частково

Фактична дата виконання:

31.12.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.6.4.2. Запроваджено новий механізм задоволення житлових потреб військовослужбовців: використовуються державні іпотечні та лізингові програми; застосовується грошове відшкодування; житло будується із залученням зовнішніх кредитних коштів; визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, які реконструйовано для житлових потреб; Житловий кодекс Української РСР втратив чинність

Вирішення Проблеми:

2.6.4. Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців

Строки виконання:

01.06.2023 - 31.08.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство оборони України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Головним управлінням капітальних вкладень Міноборони розроблено проект Концепції забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, що має бути затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України (далі - проект Концепції) та листом від 09.03.2023 №220/2256 направлено на погодження до центральних органів виконавчої влади у встановленому порядку. Після проведення узгоджувальних нарад доопрацьований проект Концепції повторно направлено на погодження від 26.05.2023 № 220/5972.

Проект акта погоджено без зауважень: Міністерством економіки України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством цифрової трансформації України, Службою безпеки України. Міністерством у справах ветеранів України та Службою зовнішньої розвідки України було надано зауваження до проєкту Концепції, які враховано під час узгоджувальних нарад. Міністерством фінансів України надано зауваження, які не враховані. Під час проведення узгоджувальних нарад спільної позиції не досягнуто. Міністерством юстиції України проведено юридичну експертизу, за результатом якої загальна підсумкова оцінка: проект Концепції “відповідний” із зауваженнями щодо недотримання вимог нормопроектульної техніки.

Проект Концепції, який направлявся Міноборони на погодження, передбачає положення щодо:

- визначення державних програм іпотечного кредитування, державних програм з фінансового лізингу, кредитних програм як основних джерел забезпечення постійним житлом (п.1 заходу). Водночас відповідні положення не передбачають механізмів реалізації цих джерел;

- запровадження електронного реєстру військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових вимог, що загалом відповідає п. 3 заходу.

Крім цього, Концепція не містить положень, що стосуються скорочення черги; складення переліку об’єктів незавершеного будівництва та вирішення питання їх добудови; проведення всіх закупівель житла для військовослужбовців без винятку з використанням електронного майданчика закупівель Prozorro (п.2, 4, 5 заходу). Відповідне свідчить про виконання заходу частково.

Результати моніторингу (щоквартально):

03.05.2024:
Захід виконано вчасно, але частково
12.02.2024:
Захід виконано вчасно, але частково
15.11.2023:
Захід виконано вчасно, але частково
15.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

1. Міністерство оборони України: Супровідний лист від 09.03.2023 №220/2256

Додаткові джерела інформації: