Прогрес виконання заходів станом на 14.06.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
2 2 1
5
Виконано частково Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 2 ( 40%)

Заходи — 5

2.6.4.2.1. Розроблення проекту наказу про затвердження Концепції забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, якою передбачено:
1) запровадження нових механізмів задоволення житлових потреб військовослужбовців, зокрема державні кредитні програми на будівництво, іпотечні та лізингові програми;
2) здійснення пріоритетних заходів скорочення черги серед таких напрямів, як будівництво, придбання, реконструкція, грошова компенсація, іпотека тощо;
3) запровадження цифрової автоматизованої системи обліку військовослужбовців для отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення;
4) складення переліку об’єктів незавершеного будівництва та вирішення питання їх добудови;
5) проведення всіх закупівель житла для військовослужбовців без винятку з використанням електронного майданчика закупівель Prozorro

Головний виконавець: Міністерство оборони України

2.6.4.2.2. Проведення громадського обговорення проекту концепції, зазначеного у підпункті 2.6.4.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби)

Головний виконавець: Міністерство оборони України

2.6.4.2.3. Затвердження Концепції, зазначеної у підпункті 2.6.4.2.1, наказом Міноборони та її оприлюднення

Головний виконавець: Міністерство оборони України

2.6.4.2.4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців на підставі Концепції, зазначеної у підпункті 2.6.4.2.1, якою передбачено:
1) конкретизовані завдання на виконання плану для розпорядників бюджетних коштів;
2) етапи і строки реалізації програми;
3) джерела і обсяги фінансування;
4) очікувані результати виконання програми

Головний виконавець: Міністерство оборони України

2.6.4.2.5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено:
1) регулювання забезпечення житлом військовослужбовців визначається спеціальним законом;
2) втрата чинності Житловим кодексом України;
3) приведення у відповідність цивільного та іншого галузевого законодавства у зв’язку із втратою чинності Житловим кодексом України

Головний виконавець: Міністерство оборони України

Індикатори — 3

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 20%

набрав чинності наказ Міноборони про затвердження Концепції забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, яка містить такі положення:
а) передбачено запровадження нового механізму задоволення житлових потреб військовослужбовців, зокрема державні кредитні програми на будівництво, іпотечні та лізингові програми (4 відсотки);
б) визначені пріоритетні заходи скорочення черги серед таких напрямів, як будівництво, придбання, реконструкція, грошова компенсація, іпотека тощо (4 відсотки);
в) передбачено запровадження цифрової автоматизованої системи обліку військовослужбовців для отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (4 відсотки);
г) визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва та шляхи їх добудови (4 відсотки);
ґ) всі закупівлі житла для військовослужбовців без винятку здійснюються з використанням електронного майданчика закупівель Prozorro (4 відсотки)

2
0 / 60%

набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців, яка містить такі положення:
а) запровадження нового механізму задоволення житлових потреб військовослужбовців, зокрема державні кредитні програми на будівництво, іпотечні та лізингові програми (10 відсотків);
б) визначені пріоритетні заходи скорочення черги серед таких напрямів, як будівництво, придбання, реконструкція, грошова компенсація, іпотека тощо (10 відсотків);
в) передбачено запровадження цифрової автоматизованої системи обліку військовослужбовців (10 відсотків);
г) визначені етапи і строки виконання Програми (10 відсотків);
ґ) передбачені реалістичні джерела і обсяги фінансування (10 відсотків);
д) визначені очікувані результати виконання Програми (10 відсотків)

3
0 / 20%

набрав чинності закон, яким:
а) удосконалено нормативно-правове регулювання забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей з урахуванням положень Концепції та Державної цільової програми, зазначених в підпункті 1 пункту 2.6.4.2 (15 відсотків);
б) Житловий кодекс України втратив чинність (5 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)