Відгук громадськості

Захід

2.6.4.2.4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців на підставі Концепції, зазначеної у підпункті 2.6.4.2.1, якою передбачено:
1) конкретизовані завдання на виконання плану для розпорядників бюджетних коштів;
2) етапи і строки реалізації програми;
3) джерела і обсяги фінансування;
4) очікувані результати виконання програми

Статус заходу:

Не розпочато

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.6.4.2. Запроваджено новий механізм задоволення житлових потреб військовослужбовців: використовуються державні іпотечні та лізингові програми; застосовується грошове відшкодування; житло будується із залученням зовнішніх кредитних коштів; визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, які реконструйовано для житлових потреб; Житловий кодекс Української РСР втратив чинність

Вирішення Проблеми:

2.6.4. Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців

Строки виконання:

з дня набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.2.2.1 - сім місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.2.2.1

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство оборони України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

постанову Кабінету Міністрів України прийнято

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Результати моніторингу (щоквартально):

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: