Відгук громадськості

Захід

2.6.4.2.3. Затвердження Концепції, зазначеної у підпункті 2.6.4.2.1, наказом Міноборони та її оприлюднення

Статус заходу:

Не виконано

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.6.4.2. Запроваджено новий механізм задоволення житлових потреб військовослужбовців: використовуються державні іпотечні та лізингові програми; застосовується грошове відшкодування; житло будується із залученням зовнішніх кредитних коштів; визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, які реконструйовано для житлових потреб; Житловий кодекс Української РСР втратив чинність

Вирішення Проблеми:

2.6.4. Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців

Строки виконання:

01.11.2023 - 30.11.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство оборони України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

Концепцію затверджено

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Відповідна Концепція була розроблена, про що свідчить часткове виконання заходу 2.6.4.2.1.

Оскільки Концепція не була затверджена станом на 31.03.2024, захід є невиконаним.

Водночас НАЗК розроблено проект постанови КМУ щодо внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки, який наразі перебуває на стадії погодження та передбачатиме зміни в частині змісту виконання цього заходу.

Результати моніторингу (щоквартально):

03.05.2024:
Захід не виконано
12.02.2024:
Захід не виконано

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: