Відгук громадськості

Захід

2.6.4.2.2. Проведення громадського обговорення проекту концепції, зазначеного у підпункті 2.6.4.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби)

Статус заходу:

Виконано частково

Фактична дата виконання:

09.10.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.6.4.2. Запроваджено новий механізм задоволення житлових потреб військовослужбовців: використовуються державні іпотечні та лізингові програми; застосовується грошове відшкодування; житло будується із залученням зовнішніх кредитних коштів; визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, які реконструйовано для житлових потреб; Житловий кодекс Української РСР втратив чинність

Вирішення Проблеми:

2.6.4. Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців

Строки виконання:

01.09.2023 - 31.10.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство оборони України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

За інформацією Міноборони відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, на сайті Міністерства оборони України з 18 вересня по 09 жовтня 2023 року проводилося громадське обговорення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей". Пропозицій та зауважень щодо зазначеного проєкту розпорядження до Головного управління капітальних вкладень не надходило.

Відповідний захід є виконаним частково, оскільки надане Міноборони посилання на офіційний веб-сайт Міноборони станом на дату проведення моніторингу (12.02.2024) не дає можливості ознайомитися із результатами проведення громадського обговорення.

Результати моніторингу (щоквартально):

12.02.2024:
Захід виконано вчасно, але частково
15.11.2023:
Прогресу виконання заходу немає

Додаткові джерела інформації: