Захід

2.7.1.6.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.7.1.6.1, та його експертного обговорення

Статус заходу:

Виконано частково

Фактична дата виконання:

30.06.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.7.1.6. Встановлено чіткі правила та процедури щодо визначення наявності та врегулювання конфлікту інтересів учасників робочих та експертних груп (передусім тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), забезпечується їх неухильне дотримання на практиці

Вирішення Проблеми:

2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів

Строки виконання:

01.05.2023 - 30.06.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України
співвиконавці:
Національне агентство з питань запобігання корупції

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

обговорення висновків та рекомендацій, зазначених в аналітичному звіті, відбулося за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

На виконання заходу передбаченого п.2.7.1.6.2. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що "за результатами громадського обговорення зауважень та пропозицій до аналітичного звіту щодо випадків конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ, не надходило. Звіт за результатами громадського обговорення опубліковано на офіційному вебсайті МОЗ в розділі "Громадське обговорення".

Разом із тим, констатувати повне виконання вказаного заходу не видається за можливе, адже не було проведено публічного громадського обговорення аналітичного звіту. Для виконання заходу необхідно провести обговорення аналітичного звіту у форматі публічної дискусії із запрошенням до участі у ньому заінтересованих органів влади, неурядових організацій та міжнародних організацій, які працюють над питанням запобігання корупції та мінімізації ризиків у діяльності Міністерства. Відтак, захід є таким, що виконаний частково.

Результати моніторингу (щоквартально):

05.02.2024:
Захід виконано вчасно, але частково
09.08.2023:
Захід виконано вчасно, але частково