Прогрес виконання заходів станом на 30.05.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
3 1 1
5
Виконано Виконано частково Не виконано
Виконано заходів (повністю та частково) - 4 ( 80%)

Заходи — 5

2.7.1.6.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження випадків конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (у тому числі тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), що міститиме пропозиції вдосконалення чинного законодавства у цій частині

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

2.7.1.6.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.7.1.6.1, та його експертного обговорення

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

2.7.1.6.3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного у підпункті 2.7.1.6.1:
1) вдосконалено нормативно-правове регулювання виявлення та врегулювання конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (у тому числі тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується);
2) передбачено підстави та порядок притягнення до юридичної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
3) передбачено порядок розгляду повідомлень фізичних та юридичних осіб про ознаки конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

2.7.1.6.4. Створення на офіційному веб-сайті МОЗ розділу з повною інформацією про консультативні, допоміжні та інші дорадчі органи, які створені та функціонують при ньому, з рубриками:
1) персональний та посадовий склад таких органів;
2) порядок денний засідань, в яких вони беруть участь;
3) прийняті рішення

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

2.7.1.6.5. Створення каналу повідомлень про випадки конфлікту інтересів у членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ з боку громадськості та бізнесу

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

Індикатори — 4

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 10%

опубліковано звіт за результатами проведення аналітичного дослідження випадків конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (зокрема тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), який містить пропозиції вдосконалення законодавства у зазначеній частині

i
2
0 / 50%

набрав чинності закон, яким з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в підпункті 1 пункту 2.7.1.6:
а) удосконалено нормативно-правове регулювання виявлення та врегулювання конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (зокрема тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується) (20 відсотків);
б) передбачено підстави та порядок притягнення до юридичної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (20 відсотків);
в) передбачено порядок розгляду повідомлень фізичних та юридичних осіб про ознаки конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів (10 відсотків)

i
3
0 / 20%

на офіційному вебсайті МОЗ створено розділ з повною інформацією про консультативні, допоміжні та інші дорадчі органи, які створені та функціонують при ньому, де наявна актуальна інформація про:
а) персональний та посадовий склад таких органів (10 відсотків);
б) порядок денний засідань, в яких вони беруть участь (5 відсотків);
в) прийняті рішення (5 відсотків)

i
4
0 / 20%

функціонує канал повідомлень про випадки конфлікту інтересів у членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ з боку громадськості та бізнесу

i
* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)