Захід

2.7.1.6.3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного у підпункті 2.7.1.6.1:
1) вдосконалено нормативно-правове регулювання виявлення та врегулювання конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (у тому числі тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується);
2) передбачено підстави та порядок притягнення до юридичної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
3) передбачено порядок розгляду повідомлень фізичних та юридичних осіб про ознаки конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів

Статус заходу:

Не виконано

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.7.1.6. Встановлено чіткі правила та процедури щодо визначення наявності та врегулювання конфлікту інтересів учасників робочих та експертних груп (передусім тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), забезпечується їх неухильне дотримання на практиці

Вирішення Проблеми:

2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів

Строки виконання:

01.06.2023 - 31.12.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України
співвиконавці:
Національне агентство з питань запобігання корупції

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

проект закону подано до Верховної Ради України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.6.3. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров’я України повідомлено, що: «юридичним департаментом, спільно з головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції розроблено проєкт наказу МОЗ «Про внесення змін до Примірного положення про утворення та діяльність консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при Міністерстві охорони здоров’я України», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2022 року № 202 «Про питання утворення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених при Міністерстві охорони здоров’я України», в частині визначення видів Дорадчих органів, їх основних завдань, та порядку виявлення та врегулювання конфлікту інтересів членів Дорадчих органів, та який затверджено 21.12.2023 № 2168». Разом із тим, з аналізу наказу Міністерства охорони здоров’я, констатовано, що останній не спрямований на:

- вдосконалення нормативно-правового регулювання виявлення та врегулювання конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (у тому числі тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується);

- забезпечення передбачення підстав та порядку притягнення до юридичної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

- передбачення порядку розгляду повідомлень фізичних та юридичних осіб про ознаки конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів.

Окрім того, вказаним заходом Міністерство охорони здоров’я зобов’язувалося забезпечити розроблення проекту закону, а не наказу. З огляду на наведене, неможливо констатувати виконання вказаного заходу. Захід є невиконаним.

Результати моніторингу (щоквартально):

14.02.2024:
Захід не виконано
09.11.2023:
Прогрес виконання заходу наявний
09.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

1. Міністерство охорони здоров'я України: Наказ МОЗ від 21.12.2023 №2168
2. Міністерство охорони здоров'я України: Зміни до Примірного положення
3. Міністерство охорони здоров'я України: Порівняльна таблиця

Додаткові джерела інформації: