Захід

2.7.1.6.5. Створення каналу повідомлень про випадки конфлікту інтересів у членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ з боку громадськості та бізнесу

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

30.09.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.7.1.6. Встановлено чіткі правила та процедури щодо визначення наявності та врегулювання конфлікту інтересів учасників робочих та експертних груп (передусім тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), забезпечується їх неухильне дотримання на практиці

Вирішення Проблеми:

2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів

Строки виконання:

01.03.2023 - 30.09.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

канал повідомлень функціонує

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.6.5. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я на офіційному вебсайті, в розділі «Консультативні, допоміжні та інші дорадчі органи при МОЗ» було створено канал повідомлень про випадки конфлікту інтересів у членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ. Канал повідомлень функціонує.

Результати моніторингу (щоквартально):

07.11.2023:
Захід виконано вчасно і повністю
09.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

1. Міністерство охорони здоров'я України : Канал повідомлень про корупцію.