Відгук громадськості

Захід

2.7.1.6.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження випадків конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (у тому числі тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), що міститиме пропозиції вдосконалення чинного законодавства у цій частині

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

12.07.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.7.1.6. Встановлено чіткі правила та процедури щодо визначення наявності та врегулювання конфлікту інтересів учасників робочих та експертних груп (передусім тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), забезпечується їх неухильне дотримання на практиці

Вирішення Проблеми:

2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів

Строки виконання:

01.03.2023 - 31.05.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України
співвиконавці:
Національне агентство з питань запобігання корупції

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.6.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Міністерством охорони здоров'я проведено аналітичне дослідження випадків конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ. Результати аналітичного дослідження опубліковано на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров'я України в розділі "Аналітичні звіти"

Результати моніторингу (щоквартально):

09.08.2023:
Захід виконано вчасно і повністю