Захід

2.7.1.6.4. Створення на офіційному веб-сайті МОЗ розділу з повною інформацією про консультативні, допоміжні та інші дорадчі органи, які створені та функціонують при ньому, з рубриками:
1) персональний та посадовий склад таких органів;
2) порядок денний засідань, в яких вони беруть участь;
3) прийняті рішення

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

31.07.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.7.1.6. Встановлено чіткі правила та процедури щодо визначення наявності та врегулювання конфлікту інтересів учасників робочих та експертних груп (передусім тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), забезпечується їх неухильне дотримання на практиці

Вирішення Проблеми:

2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів

Строки виконання:

01.03.2023 - 31.07.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

на офіційному веб-сайті МОЗ відповідну інформацію розміщено

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.6.4. Державної антикорупційної програми, Міністерством охорони здоров'я України, на 2023-2025 роки, на офіційному веб-сайті створено розділ "Консультативні, допоміжні та інші дорадчі органи при МОЗ", на якому розміщено інформацію про Дорадчі органи, які створені та функціонують при МОЗ, з рубриками: персональний та посадовий склад таких органів, порядок денний засідань, в яких вони беруть участь, прийняті рішення.

Результати моніторингу (щоквартально):

12.02.2024:
Захід виконано вчасно і повністю
09.08.2023:
Захід виконано вчасно і повністю

Ключові джерела оцінки: