Захід

2.7.1.7.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я, яким визначено:
1) перелік заборонених форм взаємодії медичних працівників, закладів охорони здоров’я з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, їх представників (зокрема: заборона отримання медичними працівниками та закладами охорони здоров’я з метою просування зразків лікарських засобів, медичних виробів, сувенірної та брендованої продукції фармацевтичних компаній; заборона запровадження програм лояльності для лікарів з боку фармацевтичних компаній);
2) етичні засади, яких необхідно дотримуватися медичним працівникам під час призначення пацієнтам лікарських засобів, медичних виробів;
3) що за порушення обмежень щодо форм взаємодії медичних працівників з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, медичні працівники несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність (за статтею 44-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

Статус заходу:

Виконано частково

Фактична дата виконання:

30.11.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.7.1.7. Визначено чіткі етичні правила взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками, дотримання яких унеможливлює зловживання під час призначення пацієнтам лікарських засобів; встановлено юридичну відповідальність за порушення зазначених правил

Вирішення Проблеми:

2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів

Строки виконання:

01.03.2023 - 30.11.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

проект закону подано до Верховної Ради України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.7.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що "проєкт Закону листом МОЗ від 02.11.2023 № 24-02/31434/2-23 направлено на розгляд до Кабінету Міністрів України. Законопроєкт схвалено на засіданні Уряду від 24.11.2023 та зареєстровано Верховною Радою України під номером 10293 від 27.11.2023. 18 грудня 2023 на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування законопроєкт прийнято за основу."

Разом із тим, проаналізувавши зміст відповідного законопроекту можемо констатувати, що проєкт акту не містить окремих положень, що визначені Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки, зокрема законопроектом не встановлюється що за порушення обмежень щодо форм взаємодії медичних працівників з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, медичні працівники несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність (за статтею 44-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

З огляду на це, можемо констатувати, що захід виконаний вчасно, але частково.

Результати моніторингу (щоквартально):

05.02.2024:
Захід виконано вчасно, але частково
07.11.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно
09.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

1. Міністерство охорони здоров'я України : Законопроект
2. Міністерство охорони здоров'я України : Пояснювальна записка
3. Міністерство охорони здоров'я України : Порівняльна таблиця
4. Міністерство охорони здоров'я України : Аналіз регуляторного впливу
5. Міністерство охорони здоров'я України : Додаток 1
до Аналізу регуляторного впливу
6. Міністерство охорони здоров'я України : Додаток 2
до Аналізу регуляторного впливу
7. Міністерство охорони здоров'я України : погодження ЦООВ