Прогрес виконання заходів станом на 05.03.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
1 2
3
Виконано частково Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 33.3%)

Оцінка досягнення ОСР (%)

0 0% 100%

Заходи — 3

2.7.1.7.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я, яким визначено:
1) перелік заборонених форм взаємодії медичних працівників, закладів охорони здоров’я з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, їх представників (зокрема: заборона отримання медичними працівниками та закладами охорони здоров’я з метою просування зразків лікарських засобів, медичних виробів, сувенірної та брендованої продукції фармацевтичних компаній; заборона запровадження програм лояльності для лікарів з боку фармацевтичних компаній);
2) етичні засади, яких необхідно дотримуватися медичним працівникам під час призначення пацієнтам лікарських засобів, медичних виробів;
3) що за порушення обмежень щодо форм взаємодії медичних працівників з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, медичні працівники несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність (за статтею 44-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

2.7.1.7.2. Розроблення онлайн-курсу для осіб, які провадять медичну чи фармацевтичну діяльність, щодо нових правил взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

2.7.1.7.3. Організація проведення щорічного проходження онлайн-курсу, зазначеного у підпункті 2.7.1.7.2

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

Індикатори — 1

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 100%

набрав чинності закон щодо внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я, яким визначено:
а) перелік заборонених форм взаємодії між медичними працівниками закладів охорони здоров’я та суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, їх представниками (зокрема: заборона отримання медичними працівниками та закладами охорони здоров’я з метою просування зразків лікарських засобів, медичних виробів, сувенірної та брендованої продукції фармацевтичних компаній; заборона запровадження програм лояльності для лікарів з боку фармацевтичних компаній) (50 відсотків);
б) етичні засади, яких слід дотримуватися медичним працівникам під час призначення пацієнтам лікарських засобів, медичних виробів (20 відсотків);
в) що за порушення обмежень щодо форм взаємодії між медичними працівниками та суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, медичні працівники несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність (згідно із статтею 442 Кодексу України про адміністративні правопорушення) (30 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)