Захід

2.7.1.7.3. Організація проведення щорічного проходження онлайн-курсу, зазначеного у підпункті 2.7.1.7.2

Статус заходу:

Не розпочато

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.7.1.7. Визначено чіткі етичні правила взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками, дотримання яких унеможливлює зловживання під час призначення пацієнтам лікарських засобів; встановлено юридичну відповідальність за порушення зазначених правил

Вирішення Проблеми:

2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів

Строки виконання:

січень 2024 р., але не раніше дня завершення розроблення онлайн-курсу, зазначеного у підпункті 2.7.1.7.2 - 31.12.2025

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство охорони здоров’я України

Джерела фінансування:

державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік або коштів міжнародної технічної допомоги

Показник виконання:

онлайн-навчання пройшли 75 відсотків працівників державних закладів охорони здоров’я, які потребують такого навчання

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Результати моніторингу (щоквартально):

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: