ЗВЕДЕНА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В РОЗРІЗІ НАПРЯМКІВ, ПРОБЛЕМ ТА ОСР

ОСР: 2.7.1.7. Визначено чіткі етичні правила взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками, дотримання яких унеможливлює зловживання під час призначення пацієнтам лікарських засобів; встановлено юридичну відповідальність за порушення зазначених правил

Прогрес виконання заходів станом на 24.04.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
1 2
3
Виконано частково Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 33.3%)
Назва ОСР Назва заходу Головний виконавець Результати моніторингу (останні) Статус % виконання заходів (повністю та частково) Оцінка досягнення ОСР Середній рівень ОСР
Напрямок 2.7. Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист
33.3% 1 / 3
0.0%
Проблема 2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів
33.3% 1 / 3
0.0%
7.1 ОСР 2.7.1.7. Визначено чіткі етичні правила взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками, дотримання яких унеможливлює зловживання під час призначення пацієнтам лікарських засобів; встановлено юридичну відповідальність за порушення зазначених правил 2.7.1.7.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я, яким визначено: 1) перелік заборонених форм взаємодії медичних працівників, закладів охорони здоров’я з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, їх представників (зокрема: заборона отримання медичними працівниками та закладами охорони здоров’я з метою просування зразків лікарських засобів, медичних виробів, сувенірної та брендованої продукції фармацевтичних компаній; заборона запровадження програм лояльності для лікарів з боку фармацевтичних компаній); 2) етичні засади, яких необхідно дотримуватися медичним працівникам під час призначення пацієнтам лікарських засобів, медичних виробів; 3) що за порушення обмежень щодо форм взаємодії медичних працівників з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, медичні працівники несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність (за статтею 44-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення) Міністерство охорони здоров’я України Захід виконано вчасно, але частково Виконано частково
33.3% 1 / 3
0.0%
7.2 2.7.1.7.2 Розроблення онлайн-курсу для осіб, які провадять медичну чи фармацевтичну діяльність, щодо нових правил взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками Міністерство охорони здоров’я України Виконання заходу не розпочато Не розпочато
7.3 2.7.1.7.3 Організація проведення щорічного проходження онлайн-курсу, зазначеного у підпункті 2.7.1.7.2 Міністерство охорони здоров’я України Не розпочато