Відгук громадськості

Захід

2.2.3.2.1. Розроблення модуля Регуляторного порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проектів нормативно-правових актів та дерегуляції

Статус заходу:

Виконується

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.2.3.2. Забезпечено публічний діалог з бізнес-середовищем щодо дерегуляції

Вирішення Проблеми:

2.2.3. Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері

Строки виконання:

01.03.2023 - 29.02.2024

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Державна регуляторна служба України

Джерела фінансування:

державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги

Показник виконання:

модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІТС “Регуляторний портал” розроблено

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Впродовж жовтня 2023 року Державна регуляторна служба за участю представників Мінекономіки, проекту ПРООН «Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні (фаза 2)» (далі – Проект ПРООН), ГО «Офіс ефективного регулювання (BRDO)», розробника технічного завдання проведено низку нарад з обговорення стану підготовки технічного завдання Регуляторного порталу (02.10.2023, 06.10.2023, 15.10.2023).

Взято участь у консультаціях на запрошення проекту ПРООН, де було презентовано Регуляторний портал, його важливість для запобігання корупції та участі суб’єктів господарювання у процесах формування державної регуляторної політики (20.10.2023), та засіданні наглядової ради проекту (26.10.2023). Отримано підтвердження проекту щодо підтримки створення Регуляторного порталу.

02.11.2023 Державна регуляторна служба підписала акт наданих послуг та отримано ТЗ, прототипи користувацького інтерфейсу, техніко-економічне обґрунтування на створення Регуляторного порталу.

06.11.2023, з метою визначення ринкової ціни щодо орієнтовної вартості послуг з розробки програмного забезпечення, надіслано листи до ряду суб’єктів господарювання та отримано відповідні цінові пропозиції.

20.11.2023 Державна регуляторна служба, як бенефіціар та реципієнт відповідного проекту надіслала технічне завдання та прототип інтерфейсу до проекту МТД EU4Business: «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)» з проханням сприяти створенню Регуляторного порталу.

29.11.2023 відбулася зустріч представників Державної регуляторної служби з проектом ПРООН та проектом МТД EU4Business: «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)» для обговорення подальших спільних дій щодо створення Регуляторного порталу.

У ІV кварталі Державна регуляторна служба вживала заходи щодо розробленого нею проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо деяких питань створення Регуляторного порталу. Так, листом від 17.10.2023 № 4110/20-23 законопроект надіслано до Мінекономіки; листом від 01.11.2023 № 4326/20-23 - на погодження до заінтересованих органів, від яких отримано 30 погоджень/пропозицій, які листом від 08.12.2023 № 4890/20-23 також надіслано Мінекономіки; листом від 23.11.2023 № 4640/20-23 законопроект надіслано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України для проведення експертизи.

Результати моніторингу (щоквартально):

14.02.2024:
Прогрес виконання заходу наявний
15.11.2023:
Прогрес виконання заходу наявний
15.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Додаткові джерела інформації: