Measure

2.2.3.2.1. Developing the Regulatory Portal module to support interaction among the business community, the public, the State Regulatory Service, and other government agencies in matters relating to normative legal acts and deregulation

Measure status:

In progress

The measure is aimed at achieving ESR:

2.2.3.2. A public dialog with the business community on deregulation has been established

Problem solving:

2.2.3. Excessive and unjustified regulatory burden on businesses, which contributes to a high level of corruption in this sector

Deadlines:

01.03.2023 - 29.02.2024

Responsible implementors (authorities):

The main implementer: State Regulatory Service of Ukraine

Sources of funding:

state budget and/or international technical assistance funds

Volumes of financing (thousand UAH):

within the established budget allocations for the relevant year and/or within the limits of international technical funds

Performance indicator:

The module for interaction with the business community has been developed within the Regulatory Portal IT system.

Implementing status

Progress/Result of implementation:

Впродовж жовтня 2023 року Державна регуляторна служба за участю представників Мінекономіки, проекту ПРООН «Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні (фаза 2)» (далі – Проект ПРООН), ГО «Офіс ефективного регулювання (BRDO)», розробника технічного завдання проведено низку нарад з обговорення стану підготовки технічного завдання Регуляторного порталу (02.10.2023, 06.10.2023, 15.10.2023).

Взято участь у консультаціях на запрошення проекту ПРООН, де було презентовано Регуляторний портал, його важливість для запобігання корупції та участі суб’єктів господарювання у процесах формування державної регуляторної політики (20.10.2023), та засіданні наглядової ради проекту (26.10.2023). Отримано підтвердження проекту щодо підтримки створення Регуляторного порталу.

02.11.2023 Державна регуляторна служба підписала акт наданих послуг та отримано ТЗ, прототипи користувацького інтерфейсу, техніко-економічне обґрунтування на створення Регуляторного порталу.

06.11.2023, з метою визначення ринкової ціни щодо орієнтовної вартості послуг з розробки програмного забезпечення, надіслано листи до ряду суб’єктів господарювання та отримано відповідні цінові пропозиції.

20.11.2023 Державна регуляторна служба, як бенефіціар та реципієнт відповідного проекту надіслала технічне завдання та прототип інтерфейсу до проекту МТД EU4Business: «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)» з проханням сприяти створенню Регуляторного порталу.

29.11.2023 відбулася зустріч представників Державної регуляторної служби з проектом ПРООН та проектом МТД EU4Business: «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)» для обговорення подальших спільних дій щодо створення Регуляторного порталу.

У ІV кварталі Державна регуляторна служба вживала заходи щодо розробленого нею проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо деяких питань створення Регуляторного порталу. Так, листом від 17.10.2023 № 4110/20-23 законопроект надіслано до Мінекономіки; листом від 01.11.2023 № 4326/20-23 - на погодження до заінтересованих органів, від яких отримано 30 погоджень/пропозицій, які листом від 08.12.2023 № 4890/20-23 також надіслано Мінекономіки; листом від 23.11.2023 № 4640/20-23 законопроект надіслано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України для проведення експертизи.

Monitoring results (quarterly):

14.02.2024:
There is progress in the implementation of the measure
15.11.2023:
There is progress in the implementation of the measure
15.08.2023:
Implementation of the measure has started on time

Key sources of assessment:

Additional sources of information: