Прогрес виконання заходів станом на 30.05.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1
1
Виконано частково
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 100%)

Заходи — 1

2.2.5.4.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який удосконалює механізм звільнення або пом’якшення відповідальності та визначає, що:
1) для звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій їх учасник повинен раніше за інших учасників таких дій добровільно повідомити Антимонопольному комітету про такі антиконкурентні узгоджені дії та звернутися до нього із заявою про звільнення від відповідальності, поданою до направлення попередніх висновків у справі;
2) особа, яка вчинила антиконкурентні узгоджені дії та раніше за інших учасників таких дій подала до Антимонопольного комітету заяву про звільнення від відповідальності, повністю звільняється від відповідальності за вчинення таких антиконкурентних узгоджених дій, якщо така особа: розкрила Антимонопольному комітету такі антиконкурентні узгоджені дії; припинила свою участь в антиконкурентних узгоджених діях не пізніше дня подання заяви про звільнення від відповідальності, крім випадку, якщо така участь в антиконкурентних діях є необхідною для забезпечення цілісності розгляду справи; співпрацювала з органами Антимонопольного комітету; надала відповідні докази, відсутні в Антимонопольного комітету;
3) інший учасник антиконкурентних узгоджених дій може звернутися до Антимонопольного комітету із заявою про пом’якшення відповідальності та наданням відповідних доказів вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що мають суттєве значення для прийняття рішення у справі та відсутні в Антимонопольного комітету, якщо такий учасник: розкрив Антимонопольному комітету такі антиконкурентні узгоджені дії; припинив свою участь в антиконкурентних узгоджених діях не пізніше дня подання заяви про звільнення від відповідальності; співпрацював з органами Антимонопольного комітету;
4) підстави та порядок звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності встановлює Антимонопольний комітет;
5) порядок звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності визначає, зокрема, порядок фіксації факту надходження заяв про звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності, вимоги до оформлення таких заяв;
6) до інформації, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії та має суттєве значення для прийняття рішення у справі, належить, зокрема, інформація щодо заявника; інформація щодо всіх відомих учасників антиконкурентних узгоджених дій; детальний опис мети та змісту антиконкурентних узгоджених дій; інформація про межі товарного ринку, на які вони поширилися; частки ринку, яку вони охопили; опис контактів та взаємодії між учасниками антиконкурентних узгоджених дій; інформація про докази погодженої антиконкурентної поведінки;

7) посадовим та службовим особам Антимонопольного комітету заборонено розголошувати інформацію про особу заявника та повідомлену нею інформацію;
8) Антимонопольний комітет повинен здійснити розгляд заяв про звільнення від відповідальності або про пом’якшення відповідальності, а також повідомити заявникам про рішення щодо застосування (відмову у застосуванні) програми звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності протягом встановлених Антимонопольним комітетом строків;
9) на осіб, які звільнені від відповідальності, не поширюються вимоги Закону України “Про публічні закупівлі” щодо заборони участі у процедурі закупівлі у зв’язку з вчиненням ними антиконкурентних узгоджених дій за винятком осіб, які повторно вчинили антиконкурентні узгоджені дії;
10) під час пом’якшення відповідальності розмір штрафу зменшується органом Антимонопольного комітету порівняно з попереднім розрахованим розміром штрафу залежно від черговості надання іншими учасниками антиконкурентних узгоджених дій інформації, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії та має суттєве значення для прийняття рішення у справі (першій особі — до 50 відсотків, другій особі — до 30 відсотків, іншим особам — до
20 відсотків)

Головний виконавець: Антимонопольний комітет України

Індикатори — 2

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 70%

набрав чинності закон, яким удосконалено механізм звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності та визначено, що:
а) для звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій їх учасник повинен раніше за інших учасників таких дій добровільно повідомити Антимонопольному комітету про такі антиконкурентні узгоджені дії та звернутися до нього із заявою про звільнення від відповідальності, поданою до направлення попередніх висновків у справі (7 відсотків);
б) особа, яка вчинила антиконкурентні узгоджені дії та раніше за інших учасників цих дій подала до Антимонопольного комітету заяву про звільнення від відповідальності, повністю звільняється від відповідальності за вчинення таких антиконкурентних узгоджених дій, якщо така особа: розкрила Антимонопольному комітету такі антиконкурентні узгоджені дії; припинила свою участь в антиконкурентних узгоджених діях не пізніше дня подання заяви про звільнення від відповідальності, крім випадку, якщо така участь в антиконкурентних діях є необхідною для забезпечення цілісності розгляду справи; співпрацювала з органами Антимонопольного комітету; надала відповідні докази, відсутні в Антимонопольного комітету
(7 відсотків);
в) інший учасник антиконкурентних узгоджених дій може звернутися до Антимонопольного комітету із заявою про пом’якшення відповідальності та наданням відповідних доказів вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що мають суттєве значення для прийняття рішення у справі та відсутні у Антимонопольного комітету, якщо такий учасник: розкрив Антимонопольному комітету такі антиконкурентні узгоджені дії; припинив свою участь в антиконкурентних узгоджених діях не пізніше дня подання заяви про звільнення від відповідальності; співпрацював з органами Антимонопольного комітету (7 відсотків);
г) підстави та порядок звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності встановлює Антимонопольний комітет (7 відсотків);
ґ) порядок звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності визначає, зокрема, порядок фіксації факту надходження заяв про звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності, вимоги до оформлення таких заяв (7 відсотків);
д) до інформації, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії та має суттєве значення для прийняття рішення у справі, належить, зокрема, інформація щодо заявника; інформація щодо всіх відомих учасників антиконкурентних узгоджених дій; детальний опис мети та змісту антиконкурентних узгоджених дій; інформація про межі товарного ринку, на які вони поширилися; частки ринку, яку вони охопили; опис контактів та взаємодії між учасниками антиконкурентних узгоджених дій; інформація про докази погодженої антиконкурентної поведінки (7 відсотків);
е) посадовим та службовим особам Антимонопольного комітету заборонено розголошувати інформацію про особу заявника та повідомлену нею інформацію (7 відсотків);
є) Антимонопольний комітет повинен здійснити розгляд заяв про звільнення від відповідальності або про пом’якшення відповідальності, а також повідомити заявникам про рішення щодо застосування (відмову у застосуванні) програми звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності протягом установлених Антимонопольним комітетом строків (7 відсотків);
ж) на осіб, які звільнені від відповідальності, не поширюються вимоги Закону України “Про публічні закупівлі” щодо заборони участі у процедурі закупівлі у зв’язку з вчиненням ними антиконкурентних узгоджених дій за винятком осіб, які повторно вчинили антиконкурентні узгоджені дії
(7 відсотків);
з) у разі пом’якшення відповідальності розмір штрафу зменшується органом Антимонопольного комітету порівняно з попередньо розрахованим розміром штрафу залежно від черговості надання іншими учасниками антиконкурентних узгоджених дій інформації, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії та має суттєве значення для прийняття рішення у справі (першій особі – до 50 відсотків, другій особі – до 30 відсотків, іншим особам – до 20 відсотків) (7 відсотків)

2
0 / 30%

за результатами експертного опитування встановлено, що:
а) понад 75 відсотків фахівців у сферах регулювання економіки та діяльності бізнесу оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до підпункту 1 пункту 2.2.5.4, як високу або дуже високу
(30 відсотків);
б) понад 50 відсотків фахівців у сферах регулювання економіки та діяльності бізнесу оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до підпункту 1 пункту 2.2.5.4, як високу або дуже високу
(20 відсотків);
в) понад 25 відсотків фахівців у сферах регулювання економіки та діяльності бізнесу оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до підпункту 1 пункту 2.2.5.4, як високу або дуже високу (10 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)