Прогрес виконання заходів станом на 14.06.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
1 3
4
Виконано частково Виконується
Виконано заходів (повністю та частково) - 1 ( 25%)
Зручний пошук заходів
Відобразити в табличній формі
Очікувані стратегічні результати
над діаграмами відображено частку (%) виконаних заходів (повністю та частково)
% виконання заходів — % частково виконаних заходів — % оцінка досіягнення ОСР —
2.2.5.3. Усунуто надмірний рівень дискреції у реалізації Антимонопольним комітетом своїх повноважень, зокрема щодо визначення Антимонопольним комітетом:
початку розгляду справи про порушення вимог законодавства про захист економічної конкуренції, орієнтовного строку розгляду такої справи та, у разі необхідності, можливості перенесення зазначеного строку з відповідним обґрунтуванням;
строку проведення перевірки інформації про незаконну державну допомогу;
шляхів удосконалення механізму визначення та заміни державних уповноважених, відповідальних за розгляд справ про порушення вимог законодавства про захист економічної конкуренції, враховуючи їх професійні якості, досвід, неупередженість, незалежність, законність та обґрунтованість прийнятих ними рішень;
шляхів удосконалення підходів до визначення розміру та порядку розрахунку штрафу, який накладається за порушення вимог законодавства про захист економічної конкуренції
0%
* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)