Відгук громадськості

Захід

2.2.5.4.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який удосконалює механізм звільнення або пом’якшення відповідальності та визначає, що:
1) для звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій їх учасник повинен раніше за інших учасників таких дій добровільно повідомити Антимонопольному комітету про такі антиконкурентні узгоджені дії та звернутися до нього із заявою про звільнення від відповідальності, поданою до направлення попередніх висновків у справі;
2) особа, яка вчинила антиконкурентні узгоджені дії та раніше за інших учасників таких дій подала до Антимонопольного комітету заяву про звільнення від відповідальності, повністю звільняється від відповідальності за вчинення таких антиконкурентних узгоджених дій, якщо така особа: розкрила Антимонопольному комітету такі антиконкурентні узгоджені дії; припинила свою участь в антиконкурентних узгоджених діях не пізніше дня подання заяви про звільнення від відповідальності, крім випадку, якщо така участь в антиконкурентних діях є необхідною для забезпечення цілісності розгляду справи; співпрацювала з органами Антимонопольного комітету; надала відповідні докази, відсутні в Антимонопольного комітету;
3) інший учасник антиконкурентних узгоджених дій може звернутися до Антимонопольного комітету із заявою про пом’якшення відповідальності та наданням відповідних доказів вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що мають суттєве значення для прийняття рішення у справі та відсутні в Антимонопольного комітету, якщо такий учасник: розкрив Антимонопольному комітету такі антиконкурентні узгоджені дії; припинив свою участь в антиконкурентних узгоджених діях не пізніше дня подання заяви про звільнення від відповідальності; співпрацював з органами Антимонопольного комітету;
4) підстави та порядок звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності встановлює Антимонопольний комітет;
5) порядок звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності визначає, зокрема, порядок фіксації факту надходження заяв про звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності, вимоги до оформлення таких заяв;
6) до інформації, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії та має суттєве значення для прийняття рішення у справі, належить, зокрема, інформація щодо заявника; інформація щодо всіх відомих учасників антиконкурентних узгоджених дій; детальний опис мети та змісту антиконкурентних узгоджених дій; інформація про межі товарного ринку, на які вони поширилися; частки ринку, яку вони охопили; опис контактів та взаємодії між учасниками антиконкурентних узгоджених дій; інформація про докази погодженої антиконкурентної поведінки;

7) посадовим та службовим особам Антимонопольного комітету заборонено розголошувати інформацію про особу заявника та повідомлену нею інформацію;
8) Антимонопольний комітет повинен здійснити розгляд заяв про звільнення від відповідальності або про пом’якшення відповідальності, а також повідомити заявникам про рішення щодо застосування (відмову у застосуванні) програми звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності протягом встановлених Антимонопольним комітетом строків;
9) на осіб, які звільнені від відповідальності, не поширюються вимоги Закону України “Про публічні закупівлі” щодо заборони участі у процедурі закупівлі у зв’язку з вчиненням ними антиконкурентних узгоджених дій за винятком осіб, які повторно вчинили антиконкурентні узгоджені дії;
10) під час пом’якшення відповідальності розмір штрафу зменшується органом Антимонопольного комітету порівняно з попереднім розрахованим розміром штрафу залежно від черговості надання іншими учасниками антиконкурентних узгоджених дій інформації, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії та має суттєве значення для прийняття рішення у справі (першій особі — до 50 відсотків, другій особі — до 30 відсотків, іншим особам — до
20 відсотків)

Статус заходу:

Виконано частково

Фактична дата виконання:

29.12.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.2.5.4. Для стимулювання розкриття картельних змов удосконалено механізм звільнення або пом’якшення відповідальності учасників картелю, які повідомили Антимонопольний комітет про нього та надали відповідні докази, що ґрунтується на найкращих практиках країн Європейського Союзу

Вирішення Проблеми:

2.2.5. Недостатній обсяг інформації щодо діяльності Антимонопольного комітету України і наділення його низкою дискреційних повноважень ускладнюють громадський контроль за його діяльністю та обумовлюють високий рівень корупційних ризиків. Відсутня дієва програма пом’якшення відповідальності учасників картелю, які повідомили про картель та надали докази

Строки виконання:

01.06.2023 - 31.12.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Антимонопольний комітет України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

проект закону подано до Верховної Ради України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

На офіційному вебсайті Комітету 30.06.2023 було оприлюднено для громадського обговорення проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму звільнення або пом’якшення відповідальності».

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму звільнення або пом’якшення відповідальності» направлено на погодження заінтересованим ЦОВВ (Мінфін, Мінекономіки, Мінцифри, НАЗК) та Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

02.08.2023 проведено робочу узгоджувальну нараду щодо обговорення зауважень Мінекономіки до зазначеного законопроекту, за результатами узгоджувальної наради проект закону був доопрацьований у Комітеті.

Водночас, Верховна Рада України прийняла Закон України від 09.08.2023 № 3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» (далі – Закон № 3295-IX) яким, зокрема, врегульовується питання звільнення від відповідальності.

Комітет з метою реалізації, зокрема, норм, передбачених абзацом третім підпункту 8 пункту 4, абзацом четвертим підпункту 27 пункту 6 розділу І Закону № 3295-IX, а також виконання Плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації Закону № 3295-IX, згідно з дорученням Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 30.09.2023 № 28773/2/1-23-23, розробив та прийняв такі розпорядження:

від 30.11.2023 № 18-рп «Про затвердження Порядку врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії та зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 27.12.2023 за № 2260/41316;

від 30.11.2023 № 19-рп «Про затвердження Порядку звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 02.01.2024 за № 2/41347.

Вищезазначені нормативно-правові акти врегульовують, зокрема, питання передбачені заходом 2.2.5.4.1 Програми: на рівні Закону врегульовано питання, передбачені підпунктами 1-4, 7, 10; на рівні підзаконного регулювання - питання, передбачені підпунктами 5, 6, 8 (АМКУ надав інформацію щодо підзаконних нормативно-правових актів та їх положень, які врегульовують зазначені пункти - більш детально у джерелах заходу).

Разом із тим захід передбачає врегулювання саме на законодавчому рівні визначеного окремими його підпунктами кола питань; прийнятий Закон України № 3295-ІХ у значній мірі узгоджується із Державною антикорупційною програмою на 2023 - 2025 роки, однак не містить положень, що відповідають підпунктам 5, 6, 8, 9 пункту 2.2.5.4.1 (цього заходу), а тому захід є виконаним частково.

Результати моніторингу (щоквартально):

30.04.2024:
Захід виконано вчасно, але частково
12.02.2024:
Захід виконано вчасно, але частково
07.11.2023:
Захід виконано вчасно, але частково
09.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Додаткові джерела інформації: