Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
3 2 2 6 2
15
Виконано Виконано частково Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 5 ( 33.3%)

Заходи — 15

2.4.4.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, яким визначено можливість внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України та інших законів щодо врахування рекомендацій ОЕСР:
1) включення до підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за вчинення корупційних кримінальних правопорушень не лише уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи, а і кінцевим бенефіціарним власником (контролером), працівником юридичної особи нижчого рівня, третіми особами;
2) передбачення такого виду заходів кримінально-правового характеру, як обмеження провадження юридичною особою певного виду діяльності (включно з анулюванням наданого дозволу та/або ліцензії);
3) передбачення такого виду заходів кримінально-правового характеру, як покладення на юридичну особу зобов’язань із комплаєнсу, та визначення переліку таких зобов’язань;
4) надання можливості суду звільнити юридичну особу від застосування заходів кримінально-правового характеру або пом’якшити застосовуваний до юридичної особи захід у разі визнання судом ефективності наявних у юридичної особи комплаєнс-правил, механізмів внутрішнього контролю та антикорупційної програми або здійснення достатньої кількості заходів з метою запобігання вчиненню корупційного кримінального правопорушення;
5) надання права суду покладати на юридичну особу певні обов’язки, у разі належного виконання яких до неї не застосовуватимуться заходи кримінально-правового характеру;
6) закріплення можливості укладення юридичними особами угоди про відстрочення судового переслідування;
7) встановлення вимог до угоди про відстрочення судового переслідування

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

2.4.4.1.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.4.4.1.1, та його експертного обговорення

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

2.4.4.1.3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів, якими внесено зміни до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України та інших законів України щодо врахування рекомендацій ОЄСР за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.4.4.1.1

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

2.4.4.1.4. Проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних
бізнес-операціях [C(2009)159/REV1/FINAL] та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до зазначеної Рекомендації

Головний виконавець: Національне антикорупційне бюро

2.4.4.1.5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо змін до законодавства для їх апроксимації до норм Рекомендації Ради ОЕСР щодо подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)159/REV1/FINAL]

Головний виконавець: Національне антикорупційне бюро

2.4.4.1.6. Проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо хабарництва та офіційно-підтримуваних експортних кредитів [C(2006)163] та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до зазначеної Рекомендації

Головний виконавець: Міністерство економіки України

2.4.4.1.7. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким внесено зміни до законодавства для їх апроксимації до норм Рекомендації Ради ОЕСР щодо хабарництва та офіційно підтримуваних експортних кредитів [C(2006)163]

Головний виконавець: Міністерство економіки України

2.4.4.1.8. Проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)64)] та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до зазначеної Рекомендації

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

2.4.4.1.9. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким вносяться зміни до законодавства для їх апроксимації до норм Рекомендації Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)64)]

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

2.4.4.1.10. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до актів законодавства з метою імплементації Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях, крім тих змін, що зазначені у підпунктах 3.3.1.1.3, 3.3.1.2.3, 3.3.2.1.1 і 3.3.2.4.1

Головний виконавець: Національне антикорупційне бюро

2.4.4.1.11. Забезпечення регулярної участі представників України в засіданнях Робочої групи ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях

Головний виконавець: Робоча група, утворена відповідно до Указу Президента України від 28.07.2022 р. № 539/2022

2.4.4.1.12. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) щодо приєднання України до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного співробітництва та розвитку”

Головний виконавець: Міністерство закордонних справ України

2.4.4.1.13. Забезпечення сплати внесків до Робочої групи ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях за участь у її діяльності

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

2.4.4.1.14. Забезпечення успішного проходження Україною глибокого перехресного огляду з боку ОЕСР з метою перевірки готовності України до членства в Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях та запрошення України приєднатися до неї як повноправного члена

Головний виконавець: Робоча група, утворена відповідно до Указу Президента України від 28.07.2022 р. № 539/2022

2.4.4.1.15. Забезпечення ратифікації Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях

Головний виконавець: Робоча група, утворена відповідно до Указу Президента України від 28.07.2022 р. № 539/2022

Індикатори — 4

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 40%

набрав чинності закон, яким внесено зміни до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України та інших законів щодо врахування рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку:
а) включено до підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру вчинення корупційних кримінальних правопорушень не лише уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи, а і кінцевим бенефіціарним власником (контролером), працівником юридичної особи нижчого рівня, третіми особами (5 відсотків);
б) передбачено такий вид заходів кримінально-правового характеру, як обмеження провадження юридичною особою певного виду діяльності (включно з анулюванням наданого дозволу та/або ліцензії) (5 відсотків);
в) передбачено такий вид заходів кримінально-правового характеру, як покладення на юридичну особу зобов’язань із комплаєнсу та визначення переліку таких зобов’язань (6 відсотків);
г) надано можливість суду звільнити юридичну особу від застосування заходів кримінально-правового характеру або пом’якшити застосовуваний до юридичної особи захід у разі визнання судом ефективності наявних у юридичної особи комплаєнс-правил, механізмів внутрішнього контролю та антикорупційної програми або здійснення достатньої кількості заходів з метою запобігання вчиненню корупційного кримінального правопорушення (6 відсотків);
ґ) надано право суду покладати на юридичну особу певні обов’язки, у разі належного виконання яких до неї не застосовуватимуться заходи кримінально-правового характеру (6 відсотків);
д) закріплено можливість укладення юридичними особами угоди про відстрочення судового переслідування (6 відсотків);
е) встановлено вимоги до угоди про відстрочення судового переслідування (6 відсотків)

2
0 / 20%

набрав чинність закон, яким внесено зміни до законодавства з метою їх апроксимації до положень:
а) Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку щодо подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)159/REV1/FINAL] (7 відсотків);
б) Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку щодо хабарництва та офіційно підтримуваних експортних кредитів [C(2006)163] (7 відсотків);
в) Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку щодо податкових заходів для подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)64)] (6 відсотків)

3
0 / 20%

набрав чинності закон, яким внесено зміни до законодавства з метою імплементації Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку про боротьбу із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях

4
0 / 20%

ратифіковано Конвенцію Організації економічного співробітництва та розвитку про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)