Відгук громадськості

Захід

2.4.4.1.8. Проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)64)] та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до зазначеної Рекомендації

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

01.06.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.4.4.1. Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу

Вирішення Проблеми:

2.4.4. Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки

Строки виконання:

01.03.2023 - 30.06.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство фінансів України
співвиконавці:
Державна податкова служба України

Джерела фінансування:

державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги

Показник виконання:

підготовлено аналітичну довідку/порівняльну таблицю про співвідношення норм актів ОЕСР та українського законодавства

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Міністерством фінансів України проведено аналіз положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)64)] та встановлено прогалини в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до зазначеної Рекомендації.

Результати моніторингу (щоквартально):

16.08.2023:
Захід виконано вчасно і повністю

Ключові джерела оцінки:

1. Міністерство фінансів України: Лист Міністерства фінансів України
2. Міністерство фінансів України: Аналітичне дослідження

Додаткові джерела інформації: