Прогрес виконання заходів станом на 05.03.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
1 1
2
Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 0 ( 0%)

Оцінка досягнення ОСР (%)

0 0% 100%

Заходи — 2

2.5.3.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким визначено перелік найбільш суттєвих порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, обов’язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення (допущення) яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, підлягають обов’язковому позбавленню кваліфікаційних сертифікатів щонайменше на три роки, зокрема за:
1) порушення гранично допустимих показників, зазначених у містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки, у тому числі:
а) перевищення граничних параметрів висотності об’єкта (у метрах), зокрема визначених містобудівною документацією на місцевому рівні;
б) перевищення максимально допустимої щільності населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону);
в) невідповідність об’єкта будівництва, що проектується, цільовому призначенню земельної ділянки відповідно до Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій, будівель, споруд та співвідношення між ними, а також правила його застосування із визначенням категорій земель та видів цільового призначення земельних ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної зони;
г) порушення інших обмежень у використанні земель;
2) перевищення поверховості об’єкта будівництва;
3) заниження класу наслідків (відповідальності) об’єкта у проектній документації на будівництво

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

2.5.3.1.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, яким затверджено перелік грубих порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, обов’язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення (допущення) яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, підлягають обов’язковому позбавленню кваліфікаційних сертифікатів, зокрема:
1) встановлено чіткий, вичерпний та обґрунтований перелік грубих (істотних) порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, обов’язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, мають бути в обов’язковому порядку позбавлені кваліфікаційних сертифікатів, щодо кожного виду виконавців (не менше 200 ключових порушень);
2) встановлено чіткі строки позбавлення кваліфікаційного сертифіката за кожне грубе порушення

Головний виконавець: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Індикатори — 2

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 40%

набрав чинності закон, яким визначено перелік найбільш суттєвих порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, обов’язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення (допущення) яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, підлягають обов’язковому позбавленню кваліфікаційних сертифікатів щонайменше на три роки, зокрема за:
а) порушення гранично допустимих показників, зазначених у містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки, у тому числі:
перевищення граничних параметрів висотності об’єкта (у метрах), зокрема визначених містобудівною документацією на місцевому рівні (10 відсотків);
перевищення максимально допустимої щільності населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) (10 відсотків);
невідповідність об’єкта будівництва, що проектується, цільовому призначенню земельної ділянки відповідно до Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій, будівель, споруд та співвідношення між ними, а також правилам його застосування із визначенням категорій земель та видів цільового призначення земельних ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної зони (10 відсотків);
порушення інших обмежень у використанні земель (2 відсотки);
б) перевищенням поверховості об’єкта будівництва (2 відсотки);
в) заниження класу наслідків (відповідальності) об’єкта у проектній документації на будівництво (6 відсотків)

2
0 60%

набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджено перелік грубих порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, обов’язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення (допущення) яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, підлягають обов’язковому позбавленню кваліфікаційних сертифікатів, якою:
а) встановлено чіткий, вичерпний та обґрунтований перелік грубих порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, обов’язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, мають бути в обов’язковому порядку позбавлені кваліфікаційних сертифікатів, щодо кожного виду виконавців, не менше
200 ключових порушень (40 відсотків);
б) встановлено чіткі строки позбавлення кваліфікаційного сертифіката за кожне грубе порушення (20 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)