Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
2 1
3
Виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 2 ( 66.7%)

Заходи — 3

2.1.1.2.1. Проведення оцінки відповідності кандидатів на вакантні посади члена Вищої ради правосуддя вимогам професійної етики та доброчесності

Головний виконавець: Етична рада

2.1.1.2.2. Проведення оцінки відповідності кандидатів на вакантні посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України критерію доброчесності

Головний виконавець: Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

2.1.1.2.3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким:
1) внесено зміни до статті 95-1 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо входження до складу конкурсної комісії (замість міжнародних експертів відповідно до пункту 50 розділу XII “Прикінцеві та перехідні положення” зазначеного Закону) представників громадянського суспільства;
2) внесено зміни до статті 9-1 Закону України “Про Вищу раду правосуддя” щодо входження до складу Етичної ради (замість міжнародних експертів відповідно до пункту 231 розділу ІІІ “Прикінцеві та перехідні положення” зазначеного Закону) представників громадянського суспільства

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

Індикатори — 5

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 25%

набрав чинності закон, яким внесено зміни до статті 951 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо включення до складу Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України замість міжнародних експертів відповідно до пункту 50 розділу XII “Прикінцеві та перехідні положення” цього Закону представників громадянського суспільства

2
0 / 25%

набрав чинності закон, яким внесено зміни до статті 91 Закону України “Про Вищу раду правосуддя” щодо включення до складу Етичної ради замість міжнародних експертів відповідно до пункту 231 розділу ІII “Прикінцеві та перехідні положення” цього Закону представників громадянського суспільства

3
0 / 10%

висновки щодо відповідності критеріям професійної етики та доброчесності щодо кожного кандидата на вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя:
а) надано суб’єктам призначення (8 відсотків);
б) оприлюднено (2 відсотки)

4
0 / 10%

перелік кандидатів на вакантні посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які відповідають критерію доброчесності:
а) сформовано (4 відсотки);
б) передано Вищій раді правосуддя (4 відсотки);
в) оприлюднено (2 відсотки)

5
0 / 30%

щонайменше 80 відсотків фахівців у сфері правосуддя оцінюють, що:
а) законодавчо визначений склад комісії, яка відповідно до закону проводить оцінку відповідності критеріям доброчесності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя, повністю або здебільшого дає змогу забезпечити її незалежність (10 відсотків);
б) законодавчо визначений склад комісії, яка відповідно до закону проводить оцінку відповідності критеріям доброчесності кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, повністю або здебільшого дає змогу забезпечити її незалежність (10 відсотків);
в) перевірка відповідності чинного складу Вищої ради правосуддя щодо відповідності вимогам доброчесності та професійної етики проведена повністю чи загалом безсторонньо і неупереджено (10 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)