Відгук громадськості

Захід

2.1.1.2.2. Проведення оцінки відповідності кандидатів на вакантні посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України критерію доброчесності

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

15.03.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.1.1.2. Оцінка щодо доброчесності нових членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводиться незалежною комісією, чинний склад Вищої ради правосуддя перевірено щодо відповідності вимогам доброчесності та професійної етики; нові члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідають цим вимогам; розглянуто питання про втрату посади членами, які не відповідали цим вимогам

Вирішення Проблеми:

2.1.1. У суспільстві спостерігається тенденція щодо збільшення рівня недовіри до органів у системі правосуддя. Закон не визначає доброчесність як кваліфікаційну вимогу до членів Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Строки виконання:

01.03.2023 - 30.06.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

перелік кандидатів на вакантні посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які відповідають критеріям доброчесності та професійної компетентності, сформовано, передано Вищій раді правосуддя та оприлюднено

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Захід виконано. Конкурсною комісією з добору кандидатів на посади членів

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проведено оцінку відповідності кандидатів на вакантні посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України критерію доброчесності.

За результатами проведеного конкурсу Конкурсна комісія на своєму

офіційному засіданні 15 березня 2023 року затвердила остаточний

перелік кандидатів, які відповідають критеріям доброчесності та

професійної компетентності. Відповідний перелік оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

Результати моніторингу (щоквартально):

11.08.2023:
Захід виконано вчасно і повністю

Ключові джерела оцінки:

1. Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів ВККСУ: Перелік рекомендованих кандидатів
2. Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів ВККСУ: Оголошення про завершення конкурсу

Додаткові джерела інформації: