Відгук громадськості

Захід

2.1.2.1.2. Проведення та оприлюднення результатів аналітичного дослідження практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності Вищою радою правосуддя

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

05.03.2024

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.1.2.1. Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів

Вирішення Проблеми:

2.1.2. Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним

Строки виконання:

01.03.2023 - 30.04.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Вища рада правосуддя

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

звіт за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів на посаду судді критерію доброчесності Вищої ради правосуддя підготовлений та оприлюднений

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

За інформацією, наданою Вищою радою правосуддя, з вересня по грудень 2023 року тривало аналітичне дослідження практики здійснення Вищою радою правосуддя оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності. 24–25 листопада 2023 року відбувся перший захід «Стандарти і практики оцінювання», присвячений обговоренню питань суддівської доброчесності та професійної етики, на якому були представлені проміжні звіти щодо визначення критеріїв доброчесності та професійної етики для суддів та кандидатів на посаду судді.

16 січня 2024 року на адресу Вищої ради правосуддя надійшов остаточний звіт щодо практики здійснення Вищою радою правосуддя оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності, підготовлений за участі експертів Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду». Із вказаним звітом були ознайомлені члени Вищої ради правосуддя та відповідальні працівники секретаріату Вищої ради правосуддя.

5 березня 2024 року зазначений вище звіт було оприлюднено на веб-сайті Вищої ради правосуддя.

Результати моніторингу (щоквартально):

07.05.2024:
Захід виконано невчасно та повністю
14.02.2024:
Захід виконано невчасно та частково
14.11.2023:
Захід не виконано
11.08.2023:
Захід не виконано