Прогрес виконання заходів станом на 24.04.2024
заходи, виконання яких станом на 31.12.2023
2 1 1 3
7
Виконано Виконано частково Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 3 ( 42.9%)

Заходи — 7

2.1.2.1.1. Проведення та оприлюднення результатів аналітичного дослідження практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також Громадською радою доброчесності та Громадською радою міжнародних експертів

Головний виконавець: Вища кваліфікаційна комісія суддів України

2.1.2.1.2. Проведення та оприлюднення результатів аналітичного дослідження практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності Вищою радою правосуддя

Головний виконавець: Вища рада правосуддя

2.1.2.1.3. Проведення та оприлюднення порівняльного аналізу звітів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів про аналіз практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності

Головний виконавець: Вища рада правосуддя

2.1.2.1.4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено надання Вищій раді правосуддя повноважень із затвердження єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді, а також доброчесності кандидата на посаду судді під час усіх процедур добору та оцінювання суддів

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

2.1.2.1.5. Розроблення проекту єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді та критерію (індикатора) доброчесності кандидата на посаду судді з урахуванням професіограми судді, а також найкращих практик, визначених за результатами аналізу практики здійснення оцінки Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою міжнародних експертів, Громадською радою доброчесності

Головний виконавець: Вища рада правосуддя

2.1.2.1.6. Проведення консультацій за участю Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів, неурядових організацій, інших заінтересованих сторін щодо проекту єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді та критерію (індикатора) доброчесності кандидата на посаду судді, отримання експертних висновків та його доопрацювання

Головний виконавець: Вища рада правосуддя

2.1.2.1.7. Погодження доопрацьованого проекту єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), його затвердження та оприлюднення

Головний виконавець: Вища рада правосуддя

Індикатори — 4

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 10%

підготовлено та оприлюднено результати аналізу практики проведення оцінки відповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики (зокрема, з урахуванням релевантної судової практики):
а) Громадською радою доброчесності (2,5 відсотка);
б) Громадською радою міжнародних експертів (2,5 відсотка);
в) Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (2,5 відсотка);
г) Вищою радою правосуддя (2,5 відсотка)

2
0 / 30%

набрав чинності закон, яким передбачено затвердження єдиних критеріїв (індикаторів) проведення оцінки доброчесності та професійної етики судді, а також доброчесності кандидата на посаду судді під час усіх процедур добору та оцінювання суддів. Проведення процедур кваліфікаційного оцінювання не повинно призвести до повторного оцінювання тих суддів, що пройшли таке кваліфікаційне оцінювання під час процедур первинного кваліфікаційного оцінювання, конкурсних процедур чи процедур добору

3
0 / 45%

єдині критерії (індикатори) проведення оцінки доброчесності та професійної етики судді, а також доброчесності кандидата на посаду судді:
а) розроблені Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою доброчесності з урахуванням професіограми судді та найкращих практик, визначених за результатами аналізу практики проведення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів на посаду судді — критерію доброчесності (9 відсотків);
б) розроблені у консультаціях Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України, неурядових організацій (9 відсотків);
в) затверджені (9 відсотків);
г) оприлюднені (9 відсотків);
д) застосовуються Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою доброчесності (9 відсотків)

4
0 / 15%

щонайменше 80 відсотків фахівців у сфері правосуддя оцінюють, що:
а) єдині критерії (індикатори) проведення оцінки доброчесності та професійної етики судді, а також доброчесності кандидата на посаду судді, які застосовуються на практиці, повністю або здебільшого враховують професіограму судді, а також усі найкращі практики попереднього проведення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів на посаду судді — критерію доброчесності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності (5 відсотків);
б) єдині критерії (індикатори) проведення оцінки доброчесності та професійної етики судді, а також доброчесності кандидата на посаду судді, які застосовуються на практиці, є всеохоплюючими і стосуються усіх необхідних аспектів (5 відсотків);
в) єдині критерії (індикатори) проведення оцінки доброчесності та професійної етики судді, доброчесності кандидата на посаду судді систематично застосовуються у діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності
(5 відсотків)

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)