Відгук громадськості

Захід

2.1.2.1.1. Проведення та оприлюднення результатів аналітичного дослідження практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також Громадською радою доброчесності та Громадською радою міжнародних експертів

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

25.09.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.1.2.1. Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів

Вирішення Проблеми:

2.1.2. Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним

Строки виконання:

02.06.2023 - 01.07.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

звіт за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів на посаду судді критерію доброчесності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України підготовлений та оприлюднений

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Проведено аналітичне дослідження практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також Громадською радою доброчесності та Громадською радою міжнародних експертів. Звіт за результатами відповідного дослідження оприлюднено на веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Результати моніторингу (щоквартально):

14.11.2023:
Захід виконано невчасно та повністю
11.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Додаткові джерела інформації: