Відгук громадськості

Захід

3.3.3.2.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким:
1) визначено пріоритет кримінального судочинства у разі вирішення питань щодо передачі арештованих активів в управління АРМА та здійснення управління ними, а також перелік підстав для судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо управління активами у порядку господарського або цивільного судочинства;
2) встановлено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо визначення управителя активом у порядку адміністративного судочинства із визначенням вичерпного переліку осіб, які можуть ініціювати оскарження відповідних рішень, дій чи бездіяльності АРМА, а також із визначенням вичерпного переліку підстав для такого оскарження;
3) встановлено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо проведення перевірок ефективності управління активами, які передані управителям, у порядку адміністративного судочинства із визначенням вичерпного переліку осіб, які можуть ініціювати оскарження відповідних рішень, дій чи бездіяльності АРМА, а також із визначенням вичерпного переліку підстав для такого оскарження;
4) унеможливлено блокування діяльності АРМА з управління активами через застосування заходів забезпечення позовів у порядку адміністративного, господарського або цивільного судочинства

Статус заходу:

Виконується

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.2. Забезпечено правовий баланс між можливостями оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА заінтересованими суб’єктами та запобіжниками від блокування роботи органу шляхом зловживання процесуальними правами

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

01.01.2024 - 31.05.2024

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

проект закону подано до Верховної Ради України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

У Верховній Раді України зареєстровано від 07.10.2021 № 6144 законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації принципу пріоритету кримінального арешту та удосконалення діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", реалізація якого сприятиме унеможливленню блокування діяльності АРМА з управління активами через застосування заходів забезпечення позовів у порядку адміністративного, господарського або цивільного судочинства.

Результати моніторингу (щоквартально):

14.05.2024:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: