Відгук громадськості

Захід

3.3.3.4.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким детально регламентовано порядок ініціювання, розгляду та прийняття рішення слідчого судді, суду про можливість реалізації активу, а також порядок оскарження такого рішення в апеляційному порядку

Статус заходу:

Не розпочато

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.4. Посилено судовий контроль за здійсненням АРМА управління арештованими активами

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

01.01.2024 - 31.05.2024

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

проект закону подано до Верховної Ради України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

За інформацією, наданою АРМА, захід "виконується".

Національне агентство з питань запобігання корупції в робочій комунікації та через засоби зв'язку у внутрішній частині Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики зверталось до АРМА з проханням надати детальний опис щодо відповідного заходу.

З огляду на відсутність інформації неможливо встановити факт дотримання строку початку виконання заходу, а тому заходу присвоєно статус "не розпочато".

Результати моніторингу (щоквартально):

15.05.2024:
Виконання заходу не розпочато

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: