Відгук громадськості

Захід

3.3.3.7.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким запроваджено окремі підстави для притягнення працівників АРМА до дисциплінарної відповідальності у разі умисного або внаслідок недбалості порушення встановленого порядку визначення управителя активом; порушення встановленого порядку перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими АРМА в управління; нереагування або порушення встановленого порядку реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами чи спроб відчуження активів управителем

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

31.12.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.7. Встановлено справедливі та чіткі підстави відповідальності АРМА та його посадових осіб за неефективне управління арештованими активами

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

01.03.2023 - 31.12.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

проект закону подано до Верховної Ради України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

09.01.2024 проект закону подано на погодження до Кабінету Міністрів України для подальшого направлення до Верховної Ради України.

30.01.2024 проект закону подано до Верховної Ради України (реєстр. № 10451 від 31.01.2024).

Результати моніторингу (щоквартально):

16.02.2024:
Захід виконано невчасно та повністю
08.11.2023:
Виконання заходу розпочато невчасно
14.08.2023:
Виконання заходу не розпочато

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: