Прогрес виконання заходів станом на 21.07.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
2 6 6
14
Виконано Виконано частково Не виконано
Виконано заходів (повністю та частково) - 8 ( 57.1%)

Заходи — 14

2.5.2.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови про внесення змін до Порядку визнання населеного місця історичним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 909, яким, зокрема:
1) зазначений Порядок приведено у відповідність із Законом України “Про охорону культурної спадщини” та постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 495 “Про затвердження Положення про Міністерство культури України”;
2) передбачено процедуру проведення моніторингу об’єктів культурної спадщини та моніторингу наявності підстав для віднесення населених пунктів до історичних населених місць;
3) передбачено процедуру та підстави для подання клопотання про внесення змін до Списку історичних населених місць України

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

2.5.2.1.2. Проведення інвентаризації та моніторингу об’єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, та перевірки наявності інших підстав для внесення населених місць до зазначеного Списку, а також актуалізація документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України, зокрема:
1) проведення перевірки наявності документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України, проведення наповнення документації (у разі виявлення неповноти) чи оформлення (створення) документації (у разі відсутності документації, але наявності підстав для внесення міста, селища чи села до Списку історичних населених місць України), оприлюднення результатів на офіційному веб-сайті МКІП;
2) проведення моніторингу об’єктів культурної спадщини, що стали підставою для віднесення населених пунктів до історичних населених місць, та перевірки відповідності населених пунктів іншим критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України, а саме проведено обстеження наявності та стану об’єктів культурної спадщини, складено акт візуального обстеження за формою згідно з додатком 6 до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Мінкультури від 11 березня 2013 р. № 158, –, у редакції наказу Мінкультури від 27 червня 2019 р. № 501, проведено перевірку збереження розпланування відповідно до минулих історичних епох (до початку ХХ століття), збереження основних композиційних центрів та композиційних осей населених місць, збереження рядової історичної забудови — із документуванням процесу моніторингу та його результатів; результати оприлюднено на офіційному веб-сайті МКІП;
3) формування переліку об’єктів культурної спадщини, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну (культурну) цінність, а також перелік історичних населених місць, які не відповідають критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України; результати оприлюднено на офіційному веб-сайті МКІП

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

2.5.2.1.3. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 та затвердження оновленого Списку історичних населених місць України за результатом заходів, зазначених у підпункті 2.5.2.1.2

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

2.5.2.1.4. Розроблення проекту наказу про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Мінкультури
від 11 березня 2013 р. № 158, яким:
1) передбачено проведення моніторингу та контролю за перебуванням об’єктів місцевого значення та об’єктів національного значення понад 3 роки в Переліку об’єктів культурної спадщини національного значення, які заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, та забезпечення уповноваженими органами прийняття до закінчення трирічного строку необхідних рішень щодо об’єктів культурної спадщини (включено/відмовлено у включенні до Державного реєстру нерухомих пам’яток України);
2) установлено, що не підлягають внесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятки (пам’ятники, пам’ятні знаки), пов’язані із прославлянням держави-агресора або з підтримкою агресії (війни) Російської Федерації проти України, присвячені особам, що підтримують агресію (війну) Російської Федерації проти України, встановленням окупаційної влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

2.5.2.1.5. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.5.2.1.4, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

2.5.2.1.6. Супроводження державної реєстрації проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.5.2.1.4, та його офіційного опублікування

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

2.5.2.1.7. Проведено інвентаризацію та моніторинг об’єктів культурної спадщини для створення повного та єдиного електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, зокрема:
1) проведено інвентаризацію об’єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (з підготовкою документів для виключення частини об’єктів за результатами інвентаризації), актуалізацію та інвентаризацію облікової документації на об’єкти культурної спадщини, зокрема забезпечено формування облікової документації на щойно виявлені об’єкти та об’єкти, взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України “Про охорону культурної спадщини”;
2) забезпечено оцифрування та оприлюднення масиву облікової документації на кожен об’єкт культурної спадщини, внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

2.5.2.1.8. Розроблення проекту рішення МКІП про вилучення пам’яток місцевого значення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України за результатом заходів, передбачених у підпункті 2.5.2.1.7 (у разі незбереження об’єкта, втрати історичної (культурної) цінності), відсутності підстав для включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

2.5.2.1.9. Проведення громадського та експертного обговорення проекту рішення, зазначеного у підпункті 2.5.2.1.8, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби)

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

2.5.2.1.10. Підписання та оприлюднення рішення, зазначеного у підпункті 2.5.2.1.8

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

2.5.2.1.11. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про вилучення пам’яток національного значення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України за результатом заходів, передбачених у підпункті 2.5.2.1.7 (у разі незбереження об’єкта, втрати історичної (культурної) цінності), відсутності підстав для включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

2.5.2.1.12. Оприлюднення оновленого Державного реєстру нерухомих пам’яток України (як єдиного документа) за результатом заходів, передбачених у підпунктах 2.5.2.1.8—2.5.2.1.11, а також оприлюднення переліку об’єктів культурної спадщини (як єдиного документа) за результатом заходів, зазначених у підпункті 2.5.2.1.7

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

2.5.2.1.13. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про функціонування та порядок ведення електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, яким визначено:
1) порядок ведення реєстру, наповнення його документацією (створеною до запровадження реєстру), підтримання в актуальному стані;
2) публічність реєстру та інформації в ньому, порядок доступу до реєстру громадськості та органів державної влади;
3) що інформація, яка вноситься до електронного реєстру об’єктів культурної спадщини та видаляється з нього, повинна містити відомості про автора відповідної дії та час, історію дій (вона не повинна видалятися, а забезпечується можливість перегляду всіх версій), також забезпечується неможливість видалення інформації з електронного реєстру об’єктів культурної спадщини (лише перенесення в історію, тобто у попередню редакцію)

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

2.5.2.1.14. Введення в експлуатацію електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, який містить:
1) інформацію про всі об’єкти культурної спадщини національного та місцевого значення, які внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також містить перелік об’єктів культурної спадщини, Список історичних населених місць України;
2) інформацію про всі об’єкти культурної спадщини місцевого та національного значення та історичні населені місця: геопросторові дані об’єктів; забезпечується публічність усієї облікової документації, рішення (постанови) про включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, переліку об’єктів культурної спадщини, Списку історичних населених місць України та інформацію з документами про виключення з них (забезпечується доступність цієї документації протягом 10 років із дня виключення); оцифровані документи про надані погодження/дозволи (відмови) проектів і робіт відповідно до пам’яткоохоронного законодавства; оцифровані документи про проведені перевірки, призначені охоронні заходи, видані/скасовані приписи та заборони, про проведені перевірки, видані приписи, розпорядження, укладені охоронні договори, надані дозволи, погодження проектів і робіт на об’єктах та в зонах охорони, застосування фінансових санкцій за порушення Закону України “Про охорону культурної спадщини”;
3) історико-архітектурні опорні плани, затверджену науково-проектну документацію із визначення режиму використання об’єкта, зон охорони та меж і режимів його території, науково-проектну документацію щодо розроблення історико-архітектурного опорного плану та щодо визначення меж історичних ареалів населених місць; затверджену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих об’єктів (у разі встановлення такою документацією меж території об’єкта, історичних ареалів населених місць);
4) перелік об’єктів, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну (культурну) цінність, виключені із Списку історичних населених місць України (із збереженням усього масиву інформації, зокрема облікової документації, рішень про внесення та виключення протягом 10 років із дня виключення);
5) матеріали інвентаризації та моніторингу (постійного, періодичного, у формі дослідження) та складені за їх результатами документи

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

Індикатори — 6

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 5%

набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку визнання населеного місця історичним (постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 909), якою:
а) узгоджено норми постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2006 р. № 909 із Законом України “Про охорону культурної спадщини” та постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 495 (1 відсоток);
б) передбачено процедуру моніторингу об’єктів культурної спадщини та моніторингу наявності підстав для віднесення населених пунктів до історичних населених місць (2 відсотки);
в) передбачено процедуру та підстави для подання клопотання про внесення змін до Списку історичних населених місць України (2 відсотки)

i
2
0 / 20%

за результатами інвентаризації та моніторингу об’єктів, перевірки наявності інших підстав для внесення населених місць до Списку історичних населених місць України, а також актуалізації документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою внесено зміни до Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878

i
3
0 / 10%

набрав чинності наказ МКІП про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Мінкульту
від 11 березня 2013 р. № 158, яким:
а) передбачено проведення моніторингу та контролю за перебуванням об’єктів місцевого значення та об’єктів національного значення понад три роки в переліку об’єктів культурної спадщини національного значення, які вносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, та забезпечення цими органами прийняття до закінчення трирічного строку необхідних рішень (постанов) щодо об’єкта культурної спадщини (включено/відмовлено у включенні до Державного реєстру нерухомих пам’яток України) (7 відсотків);
б) установлено, що не підлягають внесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятки (пам’ятники, пам’ятні знаки), пов’язані з прославлянням держави агресора або з підтримкою агресії (війни) Російської Федерації проти України, присвячені особам, що підтримують агресію (війну) Російської Федерації проти України, встановленням окупаційної влади на території України

i
4
0 / 25%

оприлюднено оновлений Державний реєстр нерухомих пам’яток України (як єдиний документ) за результатом інвентаризації та моніторингу об’єктів, а також оновлений перелік об’єктів культурної спадщини національного значення, які вносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (як єдиний документ)

i
5
0 / 10%

набрав чинності закон щодо внесення змін до Закону України “Про охорону культурної спадщини” та деяких інших законодавчих актів щодо функціонування електронного реєстру об’єктів культурної спадщини і набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України про функціонування та порядок ведення електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, якими визначено:
а) порядок ведення електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, наповнення його документацією (створеною до запровадження реєстру), підтримання реєстру в актуальному стані (3 відсотки);
б) публічність зазначеного реєстру та інформації, порядок доступу до нього громадськості та органів державної влади (2 відсотки);
в) інформація, яка вноситься до електронного реєстру об’єктів культурної спадщини та видаляється з нього, повинна містити відомості про автора відповідної дії, час, історію дій (вона не повинна видалятися, а забезпечується можливість перегляду усіх версій), також забезпечується неможливість видалення інформації з електронного реєстру об’єктів культурної спадщини (лише перенесення в історію, тобто, у попередню, редакцію) (5 відсотків)

i
6
0 / 30%

уведено в експлуатацію електронний реєстр об’єктів культурної спадщини, який містить:
а) інформацію про об’єкти культурної спадщини національного та місцевого значення, які внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також містить перелік об’єктів культурної спадщини, Список історичних населених місць України (5 відсотків);
б) інформацію про об’єкти культурної спадщини місцевого та національного значення та історичні населені місця: геопросторові дані об’єктів; публічну облікову документацію, рішення (постанови) про включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, переліку об’єктів культурної спадщини, Списку історичних населених місць України та інформацію з документами про виключення з них, доступність такої документації протягом 10 років із дня виключення; оцифровані документи про надані погодження/дозволи (відмови) проектів і робіт відповідно до пам’яткоохоронного законодавства; оцифровані документи про проведені перевірки, призначені охоронні заходи, видані/скасовані приписи та заборони, видані приписи, розпорядження, укладені охоронні договори, надані дозволи, погодження проектів і робіт на об’єктах та в зонах охорони, застосування фінансових санкцій за порушення Закону України “Про охорону культурної спадщини” (10 відсотків);
в) історико-архітектурні опорні плани, затверджену науково-проектну документацію із визначення режиму використання об’єкта, зон охорони та меж і режимів його території, науково-проектну документацію щодо розроблення історико-архітектурного опорного плану та щодо визначення меж історичних ареалів населених місць; затверджену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих об’єктів (у разі встановлення такою документацією меж території об’єкта, історичних ареалів населених місць (6 відсотків);
г) перелік об’єктів, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну (культурну) цінність, виключені із Списку історичних населених місць України (із збереженням усієї можливої інформації, зокрема облікової документації, рішень про внесення та виключення протягом 10 років із дня виключення) (4 відсотки);
ґ) матеріали інвентаризації та моніторингу (постійного, періодичного, у формі дослідження) та складені за їх результатами документи (5 відсотків)

i
* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)