Відгук громадськості

Захід

2.5.2.1.4. Розроблення проекту наказу про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Мінкультури
від 11 березня 2013 р. № 158, яким:
1) передбачено проведення моніторингу та контролю за перебуванням об’єктів місцевого значення та об’єктів національного значення понад 3 роки в Переліку об’єктів культурної спадщини національного значення, які заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, та забезпечення уповноваженими органами прийняття до закінчення трирічного строку необхідних рішень щодо об’єктів культурної спадщини (включено/відмовлено у включенні до Державного реєстру нерухомих пам’яток України);
2) установлено, що не підлягають внесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятки (пам’ятники, пам’ятні знаки), пов’язані із прославлянням держави-агресора або з підтримкою агресії (війни) Російської Федерації проти України, присвячені особам, що підтримують агресію (війну) Російської Федерації проти України, встановленням окупаційної влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях

Статус заходу:

Виконано частково

Фактична дата виконання:

01.03.2024

Захід спрямований на досягнення ОСР:

2.5.2.1. Проведено інвентаризацію об’єктів культурної спадщини, за наслідками якої оновлено перелік історичних населених місць; забезпечено наповнення та публічність електронного реєстру об’єктів культурної спадщини

Вирішення Проблеми:

2.5.2. Відсутність публічної інформації щодо об’єктів культурної спадщини та колізії у містобудівному і пам’яткоохоронному законодавстві призводять до зловживань та забудови пам’яток культурної спадщини

Строки виконання:

01.03.2023 - 30.04.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство культури та інформаційної політики України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

За інформацією МКІП у звітному періоді було прийнято Наказ МКІП від 01.03.2024 № 158 «Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 березня 2024 р. за № 425/41770 (далі – Порядок).

Відповідний Порядок частково відповідає вимогам Державної антикорупційної програми до цього заходу:

- пп. 9.3. Порядку передбачає, що підставою для відмови у взятті нерухомого об’єкта культурної спадщини на державний облік або у занесенні щойно виявленого об’єкта культурної спадщини до Реєстру, є протокол за результатами розгляду Консультативною радою або Експертною комісією, в якому об’єкт визначено таким, що підпадає під дію Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та/або Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», з урахуванням висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, а також рекомендацій Інституту. Зазначене положення в цілому відповідає п. 2 заходу 2.5.2.1.4. (установлено, що не підлягають внесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятки (пам’ятники, пам’ятні знаки), пов’язані із прославлянням держави-агресора або з підтримкою агресії (війни) Російської Федерації проти України, присвячені особам, що підтримують агресію (війну) Російської Федерації проти України, встановленням окупаційної влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях;

- п.п. 8.3, 8.4. Порядку передбачено, що для вирішення питання про занесення (незанесення) до Реєстру нерухомих об’єктів культурної спадщини, уповноважені органи забезпечують проведення перегляду цих списків (переліків), який здійснюється згідно з процедурою, визначеною у розділах IV та V цього Порядку. Так, п.п. 4.8. Порядку передбачено, що уповноважений орган зобов’язаний забезпечити складання облікової документації на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини, внесений до Переліку до набрання чинності цим Порядком, у строк, що не перевищує 3 років з дати занесення об’єкта культурної спадщини до Переліку. В сукупності зазначені положення відповідають частині підпункту 1 заходу 2.5.2.1.4 (забезпечення уповноваженими органами прийняття до закінчення трирічного строку необхідних рішень щодо об’єктів культурної спадщини (включено/відмовлено у включенні до Державного реєстру нерухомих пам’яток України);

Водночас Порядок не містить усіх положень, які передбачені пп. 1 змісту заходу 2.5.2.1.4., а саме не передбачає проведення моніторингу та контролю за перебуванням об’єктів місцевого значення та об’єктів національного значення понад 3 роки в Переліку об’єктів культурної спадщини національного значення, які заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Крім цього, МКІП не надано інформації на підтвердження факту оприлюднення у звітному періоді проекту Порядку для проведення громадського обговорення і на офіційному веб-сайті МКІП також відсутня будь-яка інформація про оприлюднення проекту Порядку для цих цілей. Щодо цього МКІП було надано таку інформацію: «Публікація не здійснювалась з огляду на відсутність вимоги обов'язкової публікації та проведення громадського обговорення через відсутність ознак регуляторного акту.»

Оскільки Порядок розроблявся протягом всього 2023 року і був прийнятий 1 березня 2024 року (тоді як строк виконання заходу визначений на квітень 2023 року) та охоплює не всі вимоги Державної антикорупційної програми в цій частині, відповідний захід є таким, що виконаний невчасно та частково.

Результати моніторингу (щоквартально):

14.05.2024:
Захід виконано невчасно та частково
13.02.2024:
Захід не виконано
15.11.2023:
Захід не виконано
14.08.2023:
Захід не виконано

Ключові джерела оцінки:

1. Міністерство культури та інформаційної політики України: Проект наказу Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини
3. Міністерство культури та інформаційної політики України: Порядок обліку об’єктів культурної спадщини, затверджений Наказом МКІП № 158 від 01.03.2024