Feedback from the public

Measure

2.5.2.1.4. Developing the draft order on amendments to the Procedure for Maintaining a Record of Cultural Heritage Sites, approved by the order of the Ministry of Culture dated March 11, 2013, No. 158, which:
1) provides for the monitoring and control of landmarks of local significance and landmarks of national significance appearing for more than 3 years on the List of Cultural Sites of National Significance, which are subject to registration in the State Register of Immovable Landmarks of Ukraine, and causing the relevant authorities to make the appropriate decision with respect to the cultural heritage sites before the three-year term expires (to include them / deny their inclusion in the State Register of Immovable Landmarks of Ukraine);
2) stipulates that landmarks (monuments, memorial signs) that glorify the aggressor state or support the aggression (war) of the Russian Federation against Ukraine, those dedicated to individuals supporting the aggression (war) of the Russian Federation against Ukraine, and those installed by the occupation authorities in the territory of Ukraine or in specific administrative-territorial units shall not be eligible for inclusion in the State Register of Immovable Landmarks of Ukraine.

Measure status:

Partially implemented

Actual execution date:

01.03.2024

The measure is aimed at achieving ESR:

2.5.2.1. Cultural heritage sites have been inventoried, and the inventory findings have been used to update the list of historic populated areas; the electronic register of cultural heritage sites has been populated with data and made public

Problem solving:

2.5.2. The absence of public information on cultural heritage sites and conflicts in urban development and landmark protection laws result in abuses and development of cultural heritage sites.

Deadlines:

01.03.2023 - 30.04.2023

Responsible implementors (authorities):

The main implementer: Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine

Sources of funding:

state budget

Volumes of financing (thousand UAH):

within the established budget allocations for the relevant year

Performance indicator:

The draft order has been drafted and publicized for a public discussion.

Implementing status

Progress/Result of implementation:

За інформацією МКІП у звітному періоді було прийнято Наказ МКІП від 01.03.2024 № 158 «Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 березня 2024 р. за № 425/41770 (далі – Порядок).

Відповідний Порядок частково відповідає вимогам Державної антикорупційної програми до цього заходу:

- пп. 9.3. Порядку передбачає, що підставою для відмови у взятті нерухомого об’єкта культурної спадщини на державний облік або у занесенні щойно виявленого об’єкта культурної спадщини до Реєстру, є протокол за результатами розгляду Консультативною радою або Експертною комісією, в якому об’єкт визначено таким, що підпадає під дію Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та/або Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», з урахуванням висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, а також рекомендацій Інституту. Зазначене положення в цілому відповідає п. 2 заходу 2.5.2.1.4. (установлено, що не підлягають внесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятки (пам’ятники, пам’ятні знаки), пов’язані із прославлянням держави-агресора або з підтримкою агресії (війни) Російської Федерації проти України, присвячені особам, що підтримують агресію (війну) Російської Федерації проти України, встановленням окупаційної влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях;

- п.п. 8.3, 8.4. Порядку передбачено, що для вирішення питання про занесення (незанесення) до Реєстру нерухомих об’єктів культурної спадщини, уповноважені органи забезпечують проведення перегляду цих списків (переліків), який здійснюється згідно з процедурою, визначеною у розділах IV та V цього Порядку. Так, п.п. 4.8. Порядку передбачено, що уповноважений орган зобов’язаний забезпечити складання облікової документації на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини, внесений до Переліку до набрання чинності цим Порядком, у строк, що не перевищує 3 років з дати занесення об’єкта культурної спадщини до Переліку. В сукупності зазначені положення відповідають частині підпункту 1 заходу 2.5.2.1.4 (забезпечення уповноваженими органами прийняття до закінчення трирічного строку необхідних рішень щодо об’єктів культурної спадщини (включено/відмовлено у включенні до Державного реєстру нерухомих пам’яток України);

Водночас Порядок не містить усіх положень, які передбачені пп. 1 змісту заходу 2.5.2.1.4., а саме не передбачає проведення моніторингу та контролю за перебуванням об’єктів місцевого значення та об’єктів національного значення понад 3 роки в Переліку об’єктів культурної спадщини національного значення, які заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Крім цього, МКІП не надано інформації на підтвердження факту оприлюднення у звітному періоді проекту Порядку для проведення громадського обговорення і на офіційному веб-сайті МКІП також відсутня будь-яка інформація про оприлюднення проекту Порядку для цих цілей. Щодо цього МКІП було надано таку інформацію: «Публікація не здійснювалась з огляду на відсутність вимоги обов'язкової публікації та проведення громадського обговорення через відсутність ознак регуляторного акту.»

Оскільки Порядок розроблявся протягом всього 2023 року і був прийнятий 1 березня 2024 року (тоді як строк виконання заходу визначений на квітень 2023 року) та охоплює не всі вимоги Державної антикорупційної програми в цій частині, відповідний захід є таким, що виконаний невчасно та частково.

Monitoring results (quarterly):

14.05.2024:
The measure was implemented late and partially
13.02.2024:
The measure has not been implemented
15.11.2023:
The measure has not been implemented
14.08.2023:
The measure has not been implemented

Key sources of assessment:

3. Міністерство культури та інформаційної політики України: Порядок обліку об’єктів культурної спадщини, затверджений Наказом МКІП № 158 від 01.03.2024