Відгук громадськості

Захід

3.3.3.11.4.(3). Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня
2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

31.12.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

01.03.2023 - 31.12.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Державна служба фінансового моніторингу України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

підзаконні нормативно-правові акти приведено у відповідність із зазначеними законами і Директивою ЄС 2015/849

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Державна служба фінансового моніторингу України (далі - ДСФМУ) відповідно до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р. № 537 (далі - Положення), у ДСФМУ відсутні повноваження розробляти власні нормативно-правові акти.

Однак, згідно з підпунктом 9 пункту 4 Положення, ДСФМУ відповідно до покладених на неї завдань погоджує в установленому порядку проекти нормативно-правових актів суб’єктів державного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За інформацією, наданою ДСФМУ, було опрацьовано два проекти Постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність із Законами України від 6 грудня 2019 р. № 361-IX та від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX, а саме:

- Про затвердження Порядку здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство цифрової трансформації України, (розробник Міністерство фінансів України).

- Про затвердження доказових стандартів обґрунтованої підозри для включення/виключення до/з санкційних переліків Ради Безпеки ООН, санкційних переліків іноземних держав та переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (розробник Міністерство юстиції України).

З огляду на вищезазначене присвоєно статус "виконано" у зв'язку з досягненням індикатору виконання відповідного заходу.

Результати моніторингу (щоквартально):

14.05.2024:
Захід виконано вчасно і повністю
16.02.2024:
Захід не виконано
16.11.2023:
Прогресу виконання заходу немає
11.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: