Прогрес виконання заходів станом на 30.05.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
8 2 1 4
15
Виконано Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 8 ( 53.3%)

Заходи — 15

3.3.3.11.1. Подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до Директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (із наступними змінами) та його супроводження

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

3.3.3.11.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, для цілей статті 209 Кримінального кодексу України здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, внаслідок якого одержане таке майно або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину

Головний виконавець: Національне агентство з питань запобігання корупції

3.3.3.11.3. Супроводження розгляду проекту закону, яким уточнюються положення Кримінального процесуального кодексу України щодо міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні з урахуванням зауважень, наведених у звітах MONEYVAL, у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето)

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

3.3.3.11.4.(1). Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня
2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

3.3.3.11.4.(2). Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня
2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849

Головний виконавець: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

3.3.3.11.4.(3). Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня
2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849

Головний виконавець: Державна служба фінансового моніторингу України

3.3.3.11.4.(4). Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня
2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849

Головний виконавець: Національний банк України

3.3.3.11.4.(5). Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня
2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849

Головний виконавець: Міністерство юстиції України

3.3.3.11.4.(6). Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня
2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849

Головний виконавець: Міністерство цифрової трансформації України

3.3.3.11.5. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України узагальнених пропозицій учасників національної оцінки ризиків щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків

Головний виконавець: Державна служба фінансового моніторингу України

3.3.3.11.6. Затвердження узагальнених пропозицій учасників національної оцінки ризиків щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків

Головний виконавець: Державна служба фінансового моніторингу України

3.3.3.11.7. Підготовка та проведення чергової національної оцінки ризиків відповідно до оновленої Методики національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні

Головний виконавець: Державна служба фінансового моніторингу України

3.3.3.11.8. Затвердження звіту за результатами чергової національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні

Головний виконавець: Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

3.3.3.11.9. Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів

Головний виконавець: Державна податкова служба України

3.3.3.11.10. Розроблення та затвердження Положення про Єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів після консультацій із Національним банком

Головний виконавець: Державна податкова служба України

Індикатори — 4

Оцінка досягнення ОСР — вага показника (індикатора) —
1
0 / 25%

набрав чинності закон, яким:
а) передбачено створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до Директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (10 відсотків);
б) чітко встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, для цілей статті 209 Кримінального кодексу України здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, внаслідок якого одержане таке майно, або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину (5 відсотків);
в) уточнено положення Кримінального процесуального кодексу України щодо міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні з урахуванням зауважень, наведених у звітах MONEYVAL (5 відсотків);
г) удосконалено регулювання та нагляд за спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу з урахуванням зауважень, наведених у звітах MONEYVAL (5 відсотків)

2
0 / 15%

за результатами національної оцінки ризиків:
а) підготовлено звіти, принаймні кожні три роки, та оприлюднено висновки такої оцінки (5 відсотків);
б) визначено перелік заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків за результатами кожної проведеної національної оцінки ризиків (5 відсотків);
в) здійснено не менше ніж 90 відсотків визначених заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків (5 відсотків)

3
0 / 10%

забезпечено функціонування Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до Директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС

4
0 / 50%

згідно із звітами MONEYVAL, Україна відповідає або переважно відповідає всім рекомендаціям FATF

* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)