Відгук громадськості

Захід

3.3.3.11.5. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України узагальнених пропозицій учасників національної оцінки ризиків щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

03.11.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

01.03.2023 - 31.08.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Державна служба фінансового моніторингу України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

узагальнені пропозиції подано Кабінету Міністрів України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третього раунду Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року» погоджено із заінтересованими органами, отримано висновок Мін’юсту та листом від 03.11.2023 № 26120-02-3/30140 направлено на розгляд до Кабінету Міністрів України.

Результати моніторингу (щоквартально):

16.01.2024:
Захід виконано невчасно та повністю
16.11.2023:
Захід не виконано
14.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: