Відгук громадськості

Захід

3.3.3.11.1. Подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до Директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (із наступними змінами) та його супроводження

Статус заходу:

Не виконано

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

01.03.2023 - 30.04.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

проект закону подано до Верховної Ради України

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

Захід не виконано, але за інформацією, наданою Міністерством фінансів України, наразі здійснюється доопрацювання законопроекту з урахуванням:

оновлених змін в законодавстві, зокрема в Податковому кодексі України та Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»; необхідності обмеження доступу до реєстру рахунків визначеним органам, такими як підрозділ фінансової розвідки (Держфінмоніторинг) та ДПС;

необхідності захисту даних, для забезпечення збереження особистої та фінансової інформації.

У звіті Єврокомісії (Звіт «Україна 2023») зазначено, що рівень виконання рекомендації ЄС щодо забезпечення відповідності законодавства стандартам FATF, оцінено як завершений. Разом з тим, Україна має вжити заходів щодо створення Реєстру власників та бенефіціарних власників банківських рахунків, платіжних рахунків та сейфів.

Планом заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення ЄС 2023 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 09.02.2024 № 133-р передбачено розроблення та подання Кабінету Міністрів законопроекту щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних та юридичних осіб (строк виконання: вересень 2026 року).

Планом України з реалізації пропозиції Єврокомісії щодо Регламенту Європарламенту та Ради ЄС про створення Українського фонду, затвердженим розпорядженням КМУ від 18.03.2024 № 244-р передбачено завдання щодо створення набрання чинності

законодавством про єдиний реєстр банківських рахунків (строк виконання: 2 квартал 2027 року).

Результати моніторингу (щоквартально):

13.05.2024:
Захід не виконано
13.02.2024:
Захід не виконано
14.11.2023:
Захід не виконано
14.08.2023:
Захід не виконано

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: