Відгук громадськості

Захід

3.3.3.11.4.(1). Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня
2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849

Статус заходу:

Виконано

Фактична дата виконання:

27.12.2023

Захід спрямований на досягнення ОСР:

3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються

Вирішення Проблеми:

3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Строки виконання:

01.03.2023 - 31.12.2023

Відповідальні виконавці (органи влади):

Головний виконавець: Міністерство фінансів України

Джерела фінансування:

державний бюджет

Обсяги фінансування (тис. грн.):

у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік

Показник виконання:

підзаконні нормативно-правові акти приведено у відповідність із зазначеними законами і Директивою ЄС 2015/849

Стан виконання

Хід/ Результат виконання:

За інформацією, наданою Мінфіном, прийнято такі НПА, які безпосередньо чи опосередковано спрямовані на виконання вказаного заходу:

постанова Уряду і НБУ від 19.09.2023 № 1011 «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника»;

постанови Уряду від 16.06.2023 № 662 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації», від 13.06.2023 № 602 «Про затвердження Порядку формування переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників», від 14.02.2023 № 130 «Про внесення змін до Положення про Міністерство фінансів України»; розпорядження Уряду від 27.12.2023 № 1207-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року»;

накази Мінфіну від 28.12.2022 № 465 «Про затвердження Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», який зареєстровано у Мін’юсті 09.02.2022 за № 258/39314, від 09.12.2022 № 422 «Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством фінансів України як суб’єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який зареєстровано у Мін’юсті 22.12.2022 за № 1664/39000.

Результати моніторингу (щоквартально):

16.02.2024:
Захід виконано вчасно і повністю
14.11.2023:
Прогресу виконання заходу немає
15.08.2023:
Виконання заходу розпочато вчасно

Ключові джерела оцінки:

Додаткові джерела інформації: